W Białymstoku ruszyły „Przestrzenie Sztuki”. To program rozwijany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca pod auspicjami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego celem jest promowanie artystów i grup artystycznych niezwiązanych formalnie z dużymi instytucjami.

W ramach programu odbędzie się wiele spektakli, spotkań, projektów, warsztatów i pokazów, prezentacje niezależnych artystów lokalnych, prezentacje twórcze, szkolenia i coaching dla artystów.

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce https://www.oifp.eu/projekty-2/


Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.