Projekt pt. „Quo vadis w Rzymie” powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Roma Tre Orchestra w Rzymie, przy wsparciu organizacyjnym Instytutu Polskiego w Rzymie oraz przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i zakłada rejestrację i transmisję wykonania jednego z najważniejszych dzieł Feliksa Nowowiejskiego „Quo Vadis” op. 13 oratorium na sopran, baryton, bas, chór mieszany, orkiestrę symfoniczną i organy oraz prezentację koncertu w wykonaniu Orkiestry OiFP w Rzymie z programem polskich i włoskich kompozytorów.

I etap projektu obejmuje nagranie dzieła Quo vadis, które zostało dokonane 30 września 2021 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Główny cel programu „Kultura Inspirująca”, w ramach którego projekt jest realizowany, stanowi promocja polskiej muzyki zagranicą. Kierując się powyższym, dokonaliśmy wyboru dzieła Feliksa Nowowiejskiego, które od czasu swojej premiery w 1907 r. zdobyło uznanie krytyków i publiczności zarówno w Europie, jak też na świecie. Inspiracją kompozytora do stworzenia utworu stała się powieść Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem. Nie bez znaczenia była również podróż F. Nowowiejskiego do Rzymu – miejsca, gdzie rozgrywa się akcja utworu.

Orkiestrę i Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz znakomitych polskich solistów – Wioletta Chodowicz (sopran), Robert Gierlach (baryton) i Wojtek Gierlach (bas) – poprowadził wybitny włoski dyrygent Massimiliano Caldi.  Chór przygotowała prof. Violetta Bielecka.

Zaproszenie do udziału wymienionych wyżej solistów wiązało się z ich bogatym dorobkiem artystycznym i sukcesami na polskich i międzynarodowych scenach muzycznych. W 2016 artyści dokonali nagrania płytowego dzieła „Quo vadis” wraz z Filharmonią Poznańską i Chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza, które to nagranie otrzymało w 2018 roku nagrodę ICMA.

Massimiliano Caldi jest wybitnym dyrygentem, mającym na swoim koncie szereg nagród i wyróżnień. Jako jedyny Włoch zdobył nagrodę polsko-włoskiego miesięcznika „Gazzetta Italia” w 2018 r. za szczególne osiągniecia w propagowaniu włoskiej muzyki w Polsce i polskiej muzyki we Włoszech.

II etapem projektu będzie postprodukcja nagrania w zakresie dźwięku i obrazu oraz  przygotowanie do emisji online.

III etap projektu to organizacja koncertu w Rzymie. W dniu 25 października 2021 na deskach Teatru Palladium zaprezentowany zostanie w wykonaniu Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Massimiliano Caldiego  i  jednego z zaproszonych do projektu solistów – Roberta Gierlacha program, który obejmie niżej wymienione utwory. Przy ich doborze kierowaliśmy się głównym celem projektu, jakim jest promocja polskiej muzyki za granicą:

– T. Baird – Cztery Sonety Miłosne
– O. Respighi: Antiche Arie e Danze, suite n.3, na orkiestrę smyczkową
– W. Kilar – Walc z filmu Ziemia obiecana – transkrypcja na orkiestrę smyczkową (opr. A. Duczmal)
– W. Kilar – Orawa – na orkiestrę smyczkową

Koncert zostanie poprzedzony prelekcją dyrygenta. Zaprezentowany zostanie również kilkuminutowy trailer nagrania z dziełem Quo Vadis, które tego dnia będzie miało swoją  premierę w Internecie – na stronach Partnerów.

Ostatnim etapem projektu będzie wydanie płyty DVD z nagraniem dzieła Quo Vadis w nakładzie 500 egz., która zostanie przesłana do Partnerów w Rzymie w celu rozpowszechnia wśród włoskiej publiczności.

Projekt Quo Vadis w Rzymie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa  Narodowego i Sportu w ramach Programu „Kultura Inspirująca”.

Feliks Nowowiejski QUO VADIS – nagrania, 30.09.2021, Białystok, Fot. Michał Heller (OiFP)