„Przestrzenie Sztuki” to program rozwijany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca pod auspicjami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest promowanie artystów i grup artystycznych niezwiązanych formalnie z dużymi instytucjami. Opiera się on na wsparciu już istniejących ośrodków kultury, które mają się stać ogólnopolskimi, interdyscyplinarnymi centrami. Program ma też na celu zwiększenie udziału tańca w kulturze, wzrost tożsamości artystyczno-kulturalnej i przyspieszenie rozwoju turystyki kulturalnej regionu.

„Przestrzenie Sztuki” to przede wszystkim szeroka oferta edukacyjna angażująca lokalne społeczności, poszerzająca dostęp do oferty kulturalnej. Realizowane w ramach programu działania opierają się na czterech filarach:
– artystycznym, w ramach którego zaprezentowane zostaną spektakle i produkcje taneczne,
– edukacyjnym – z licznymi warsztatami i spotkaniami,
– społecznym i prozdrowotnym z zajęciami z dietetyki i profilaktyki urazów
– oraz edukacyjno-popularyzatorskim, podczas którego będą odbywać się streamingi i pokazy reportaży.

Misją projektu „Przestrzenie Sztuki” jest rozwijanie i popularyzowanie tańca oraz promowanie nowoczesnych form ekspresji artystycznej i edukacyjnej. W ramach programu odbędzie się wiele spektakli, spotkań, projektów i warsztatów i pokazów.  Podejmowane będą również różnorodne inicjatywy społeczne – działania animacyjne, w tym pokazy tańca, prezentacje niezależnych artystów lokalnych, prezentacje twórcze, szkolenia i coaching dla artystów, studia otwarte oraz rezydencje.

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki i Podlaskie Stowarzyszenie Tańca od września 2021 roku pełnią funkcję „Operatora Przestrzeni Sztuki”.

Facebook: Przestrzenie Sztuki Białystok
Instagram: Przestrzenie Sztuki Białystok


 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego.

Nazwa zadania: Przestrzenie Sztuki Białystok
Dofinansowanie: 300.000 zł
Całkowita wartość: 340.000 zł