Filar edukacyjny. Warsztaty instruktorskie

„Otwarty warsztat z rezydentem”
5 grudnia 2021 r. w DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych odbędzie się otwarty warsztat z rezydentem Programu Przestrzenie Sztuki Białystok. Warsztat będzie skupiony wokół procesu twórczego nad choreografią, nad którą artysta obecnie pracuje. Zajęcia dedykowane są dla osób powyżej 14 roku życia. Uczestnicy będą przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń.

Regulamin warsztaty z rezydentami – Pdf do pobrania
Zgłoszenie warsztaty z rezydentami – Pdf do pobrania

„ZANURZENI”
To projekt skierowany do artystów 40+, zarówno aktywnych ale i tych nastawionych na „odświeżenie” umiejętności, powrót do sprawności, nawiązanie kontaktów artystycznych i podzielenie się doświadczeniami. Każdy uczestnik warsztatu/spotkania poprowadzi godzinne zajęcia z zakresu własnych metod działania. Projekt jest wstępem do długoterminowego działania społeczno-artystycznego w kolejnym roku kalendarzowym, zakładającego stworzenie spektaklu z udziałem dojrzałych tancerzy i twórców.

Regulamin projektu ZanurzeniPdf do pobrania
Zgłoszenie do projektu Zanurzeni Pdf do pobrania

„Kompozycja krótkich form choreograficznych” – NABÓR ZAKOŃCZONY
Założeniem warsztatów instruktorskich jest dostarczenie nowych narzędzi i inspiracji w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warsztat „Kompozycja krótkich form choreograficznych” skierowany jest do instruktorów, których elementem pracy jest tworzenie krótkich choreografii w zespołach tanecznych.

Regulamin Kompozycja krótkich form – Pdf do pobrania
Zgłoszenie Kompozycja krótkich form – Pdf do pobrania

„Ruch poza strukturą i techniką” – NABÓR ZAKOŃCZONY
Otwarte warsztaty dedykowane instruktorom zespołów street dance. Uczestnicy warsztatu zapoznają się z metodą tworzenia ćwiczeń freestylowych, które mają na celu rozwijać autentyczność i kreatywność tancerzy. Podczas zajęć, będą praktykowane umiejętności taneczne, automotywacyjne i komunikacyjne, a wszystko to w technice uczenia się przez doświadczenie co daje najlepsze zapamiętywanie i zrozumienie materiału. Uczestnicy będą przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń. Warsztat skierowany jest do osób pełnoletnich.

Regulamin Ruch poza strukturą – Pdf do pobrania
Zgłoszenie Ruch poza strukturą – Pdf do pobrania

„Warsztaty Tańca Pogranicza Wschodniego” – NABÓR ZAKOŃCZONY 
Ogólnopolskie warsztaty taneczno-etnograficzne dla instruktorów i tancerzy. W ramach Programu Przestrzenie Sztuki Białystok odbędą się dwa dwuniowe cykle warsztatów. Głównym celem warsztatów będzie poznanie obszarów kulturowych dwóch regionów z pogranicza wschodniego. Na każde spotkanie składać się będzie z nauka tańców danej społeczności, poszerzona o poznanie charakterystycznych dla niej utworów i/lub pieśni. Uczestnicy również dowiedzą się jak wyglądają stroje i uroczystości ludowe oraz posmakują kuchni regionalnej. Uczestnicy będą przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń. Warsztat skierowany jest do osób pełnoletnich.

Regulamin Tańce Pogranicza Wschodniego – Pdf do pobrania
Zgłoszenie Tańce Pogranicza Wschodniego – Pdf do pobrania


Filar edukacyjno-społeczny. Spotkania i warsztaty

„Studio Otwarte”
W ramach programu Przestrzenie Sztuki Białystok udostępnione zostanie studio (sala baletowa OiFP) do pracy własnej tancerzy w okresie październik-grudzień 2021, zgodnie z przyjętym i uwzględnionym w regulaminie harmonogramem.

Regulamin Studio otwarte – Pdf do pobrania
Zgłoszenie Studio otwarte – Pdf do pobrania


Filar artystyczny. Prezentacje Taneczne

„Prezentacja spektakli artystów niezależnych” – NABÓR ZAKOŃCZONY
W ramach programu Przestrzenie Sztuki Białystok zostanie zaprezentowany szeroki program spektakli oraz produkcji tanecznych, o bardzo różnorodnym charakterze. W roku 2021 przewidziane zostały dwie prezentacje spektakli niezależnych artystów polskich, które zostaną wyłonione w ramach open call.

Regulamin konkursu na prezentację spektakli artystów niezależnych – Pdf do pobrania
Zgłoszenie na prezentację spektakli artystów niezależnych – Pdf do pobrania

Wyniki:
Po zapoznaniu się ze wszystkimi konkursowymi zgłoszeniami na prezentację spektakli artystów niezależnych, komisja w składzie: Joanna Małaszyńska,  Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Hanna Mocarska wybrała do realizacji projekt nadesłany przez Janusza Orlika – Spektakl „Koda” oraz projekt nadesłany przez Paulinę Będkowską spektakl „We are the revolution”.

Pozostałym Uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie bardzo dziękujemy za przesłane zgłoszenia.


Filar artystyczno-edukacyjny. Rezydencje choreograficzne

Założeniem programu rezydencyjnego jest stworzenie warunków do pracy twórczej niezależnym choreografom i artystom tańca, w tym udostępnienie przestrzeni do prób, zapewnienia nagrody rezydencyjnej, kontaktu z publicznością, pomocy technicznej i merytorycznej. Celem programu rezydencyjnego jest rozwój własnej praktyki przez artystów, nawiązywanie współpracy artystycznej w poszukiwaniu nowych form wyrazu także z osobami nieprofesjonalnymi i środowiskami lokalnymi.
W 2021 roku przewidziane są dwie rezydencje, których uczestnicy zostaną wyłonieni na podstawie open call.

Regulamin Rezydencje choreograficzne – Pdf do pobrania
Zgłoszenie Rezydencje choreograficzne – Pdf do pobrania

NABÓR ZAKOŃCZONY

Wyniki:
Po zapoznaniu się ze wszystkimi konkursowymi zgłoszeniami na rezydencję choreograficzną, komisja w składzie: Joanna Małaszyńska, Grzegorz Pańtak, Agnieszka Hryniewicka
wybrała do realizacji projekt nadesłany przez Danielę Komęderę oraz Tomasza Graczyka.

Pozostałym Uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie bardzo dziękujemy za przesłane zgłoszenia.


Filar społeczno-prozdrowotny

„Zdrowy Tancerz”  – NABÓR ZAKOŃCZONY

To projekt, którego założeniem jest wsparcie i edukacja prozdrowotna młodzieży koncentrującej się wokół środowiska tanecznego oraz dorosłych tancerzy

Realizowany będzie w dwóch obszarach:

  • dietetyki – zajęcia będą miały na celu kształtowanie nawyków zdrowego odżywania,
  • profilaktyki urazów – zajęcia będą miały na celu przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do rozwoju świadomości w ciele tancerza. Bloki poświęcone podstawowej profilaktyce dadzą wiedzę, jak należy dbać o swoje ciało, z czego wynikają kontuzje, jak sobie z nimi radzić oraz co daje nam prawidłowy oddech w treningu.

Regulamin Warsztaty Zdrowy tancerz_dietetyka – Pdf do pobrania
Zgłoszenie Warsztaty Zdrowy tancerz_dietetyka – Pdf do pobrania

Regulamin Warsztaty Zdrowy tancerz_profilaktyka urazów – Pdf do pobrania
Zgłoszenie Warsztaty Zdrowy tancerz_profilaktyka urazów – Pdf do pobrania