Dorocznie przyznawana zaszczytna nagroda dla ludzi związanych z uczelnią – Grand Prix Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – w tym roku trafiła w ręce prof. Violetty Bieleckiej, kierownika naszego Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej, a także wieloletniej pedagog warszawskiej uczelni.

Od 2017 roku prof. Bielecka jest kierownikiem Katedry Chóralistyki i Edukacji Artystycznej UMFC na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku. Wcześniej w latach 1999–2005 pełniła funkcję kierownika Zakładu Dyrygentury Chóralnej, a w latach 2005–2012 – Prodziekana Wydziału.

Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło 22 lutego 2019 roku na Święcie Uczelni. Rektor UMFC prof. dr hab. Klaudiusz Baran docenił wkład prof. Bieleckiej w kształtowanie wizerunku artystycznego uniwersytetu. Serdecznie gratulujemy!