Tytuł zadania: Paweł Łukaszewski, opera w dwóch aktach pt.: „Joasz”, libretto: Pietro Metastasio

Opis syntetyczny zadania:
Opera „Joasz” na 6 solistów, orkiestrę i chór mieszany pod batutą maestro Mirosława Jacka Błaszczyka, będzie skomponowana przez wybitnego polskiego kompozytora muzyki współczesnej Pawła Łukaszewskiego do libretta włoskiego poety Pietra Metastasia. Prawykonanie utworu uwieńczy II Edycję Międzynarodowego Festiwalu „Metastasio Bez Granic” na Dużej Scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w dniu 18 sierpnia 2024 roku. Założeniem powstania dzieła jest kultywowanie i nawiązanie do tradycji operowych librecisty Pietra Metastasia, włoskiego pisarza, poety, jednego z najwybitniejszych librecistów w dziejach historii XVIII-wiecznej opery. To właśnie libretta jego oper, tłumaczone przez Bazylego Popiela znalazły się w Supraskim Wydawnictwie Ojców Bazylianów. Libretto do „Joasza” w języku polskim powstało w roku 1782.

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

Całkowita wartość: 207 900,00 zł


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca