Opera i Filharmonia Podlaska wciąż doskonali jakość akustyki głównej sali, sali kameralnej i sali prób orkiestry. Budynek największej instytucji artystycznej na terenie północno-wschodniej Polski budowany był w taki sposób, by mógł spełniać różnorodne funkcje. Dostosowany został, oprócz oper, m.in. do koncertów rockowych czy jazzowych, recitali, musicali, przedstawień teatralnych czy konferencji – stąd tak duża scena. W tym roku, dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150 tys. zł, pochodzącej z Funduszu Promocji Kultury, powstanie opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej poprawy akustyki w OiFP.

Opracowanie dokumentacji przebiegać będzie w czterech etapach:
I etap – obejmie m.in. wykonanie pomiarów akustycznych w pustej sali prób orkiestry oraz pomiarów akustycznych poziomu hałasu wytwarzanego przez instalacje techniczne wraz ze wskazaniem sposobu wyciszenia sali kameralnej i głównej. Dokonane zostaną pomiary akustyczne przed zmianą pozycji reflektorów, kurtyn akustycznych i muszli koncertowej oraz po zmianie ich ustawienia w pozycjach rekomendowanych dla trzech aranżacji sali: spektakli operowych, koncertów symfonicznych, musicali i innych wydarzeń.
II etap – to przeprowadzenie pomiarów i ocen słuchowych w sali głównej i kameralnej podczas prób orkiestry, przy trzech różnych aranżacjach. Przeprowadzone zostaną również wśród muzyków badania ankietowe dotyczące jakości akustycznej sali głównej oraz sali kameralnej, a także komfortu gry na estradzie obu sal.
III etap – opracowane zostaną wyniki badań akustycznych i ocen słuchowych wraz z wnioskami końcowymi odnoszącymi się do niezbędnych korekt dotyczących poprawy warunków akustycznych.
IV etap – opracowanie dokumentacji końcowej z uwzględnieniem wyników powyższych badań.

Dokumentacja powstanie do 23 grudnia 2020 r. W tej chwili OiFP przystępuje do prac mających na celu uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.