Działalność na rzecz rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży, a także stworzenie możliwości realizowania praktyk zawodowych słuchaczom to podstawowe cele, które wspólnie określiły Opera i Filharmonia Podlaska oraz Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów” podpisując list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy. PSWA kształci przyszłych aktorów scen muzycznych, zaś Opera to miejsce gdzie absolwenci uczelni artystycznych mogą „szlifować” zdobytą wiedzę. To miejsce z potencjałem i szerokimi możliwościami rozwoju. Podpatrywanie i uczenie się to ważna część edukacji artystycznej, którą może zapewnić OiFP. Poza tym współpraca obu instytucji to także potencjał w przygotowywaniu projektów edukacyjnych, które z powodzeniem mogą być realizowane w regionie, ale także wśród Polonii zamieszkującej ościenne regiony w krajach wschodnich sąsiadów.