Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku poszukuje osób do współpracy w zakresie działań promocyjnych Instytucji.

Nr referencyjny: DP/01/18

Zakres zadań:

 • współtworzenie, opracowywanie i wdrażanie działań promocyjnych,
 • analiza i optymalizacja realizowanych działań promocyjnych,
 • administrowanie i redakcja stron internetowych instytucji (WordPress) w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej),
 • prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych,
 • redagowanie i wysyłka newslettera (Freshmail),
 • redagowanie treści na potrzeby działań promocyjnych, w tym spotów reklamowych i opisów wydarzeń,
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami w zakresie realizowanych działań promocyjnych,
 • opracowywanie koncepcji i koordynacja kampanii internetowych, medialnych i outdoorowych,
 • koordynowanie akcji i eventów promocyjnych,
 • przygotowywanie dokumentacji formalno-merytorycznej z zakresu prowadzonych działań,
 • wspieranie bieżących zadań Działu Promocji.

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy o podobnym charakterze,
 • doświadczenie w realizowaniu powyższych zadań,
 • znajomość narzędzi i programów umożliwiających wykonywanie powyższych zadań,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • lekkie pióro i zmysł estetyczny,
 • kreatywność i zaangażowanie,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących i pod presją czasu,
 • umiejętność organizacji pracy własnej nad kilkoma projektami równocześnie,
 • wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:

 • umowa cywilnoprawna,
 • konkurencyjny system wynagradzania,
 • rozwój i możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności,
 • współpraca przy wielu ciekawych projektach.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Wymagane oświadczenia:
Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne zawierające dane dodatkowe poza określonymi powyżej, lecz nie zawierające poniższego oświadczenia nie będą rozpatrywane

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 16.12.2018 r. z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia na adres:
rekrutacja@oifp.eu
lub
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
ul. Odeska 1, 15-406 Białystok

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku:

 • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
 • wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,
 • informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

 


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku informuje, iż:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1 zwana dalej Operą,
2. w Operze powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu;
3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Operę;
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych w tym przepisie oraz udzielona przez kandydata zgoda w pozostałym zakresie. Poza tym podstawą przetwarzania danych jest również uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania do oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO);
5. odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi IT współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;
6. pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7. przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte;
8. osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. podanie danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym; niepodanie danych w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym, a w pozostałym zakresie może utrudnić kontakt z kandydatem lub dokonanie prawidłowej oceny przydatności kandydata do pracy;
11. przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.