Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
imienia Stanisława Moniuszki poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI WIDOWNI
Nr referencyjny: 07/DM/2021

Wymagania:

 • wysoki poziom kultury osobistej i zdolności interpersonalne,
 • znajomość specyfiki współpracy z jednostkami edukacyjnymi i jednostkami budżetowymi,
 • doświadczenie w koordynacji i rozliczaniu projektów edukacyjnych pozabudżetowych,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i organizacji wydarzeń, spektakli, warsztatów  dla dzieci,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury,
 • umiejętność pracy w zespole i pracy pod presją czasu,
 • terminowość, umiejętność organizacji pracy własnej i pracy nad kilkoma projektami jednocześnie.

Zakres zadań:

 • współpraca z jednostkami edukacyjnymi – informowanie drogą e-mailową oraz telefoniczną
  o wydarzeniach edukacyjnych realizowanych przez Operę,
 • sporządzanie i zarządzanie bazą danych klientów indywidualnych i grupowych,
 • przyjmowanie zamówień na spektakle/koncerty edukacyjne/warsztaty,
 • wprowadzanie zamówień na ww. do systemu kasowego,
 • realizacja i weryfikacja zamówień – przygotowywanie dokumentów i współpraca z kasą biletową,
 • kontrola, ustalanie oraz nadzorowanie terminowości płatności za spektakle edukacyjne,
 • przygotowanie koncepcji oraz prezentacja Opery zwiedzającym – zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi,
 • przygotowywanie zaproszeń dla opiekunów grup szkolnych,
 • comiesięczna obsługa Otwartych Prób Generalnych – opieka nad widzami podczas pobytu
  w instytucji w zakresie bezpieczeństwa, logistyki, doradztwa itp.
 • przyjmowanie zamówień i rezerwacji na wydarzenia będące w repertuarze Opery,
 • pełnienie nadzoru podczas wydarzeń artystycznych organizowanych w siedzibie instytucji oraz poza nią.

Kandydatom oferujemy:

 • pracę w największej instytucji artystycznej na terenie północno-wschodniej Polski,
 • możliwość rozwoju osobistego,
 • przyjazną i profesjonalną atmosferę pracy,
 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, stabilne warunki zatrudnienia oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje, tj. imię (imiona) i  nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Wymagane oświadczenia:

Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych zawierających dane dodatkowe poza określonymi powyżej. W przypadku braku niniejszego oświadczenia, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

 

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 24.06.2021 r. z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia na adres: rekrutacja@oifp.eu

 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki:

 • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
 • informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, iż:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w  ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, 15 – 406 Białystok, ul. Odeska 1 zwana dalej Operą;
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Operę;
 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata jak również podjęcie działań przez administratora na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO);
 • odbiorcami danych mogą być podmioty zapewniające obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;
 • pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych zawartych w  wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym;
 • przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.