Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
imienia Stanisława Moniuszki

poszukuje osób do współpracy
przy obsłudze widzów
podczas wydarzeń artystycznych

Nr referencyjny: 1/DM/2023

 Wymagania:

 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • chęci do pracy.

Zapraszamy osoby otwarte na nowe wyzwania, uczące się lub studiujące w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Zakres zadań:

 • opieka nad widzami podczas wydarzeń mających miejsce w Operze
 • weryfikacja biletów
 • obsługa szatni
 • sprzedaż artykułów promocyjnych podczas spektakli
 • wręczanie kwiatów artystom

Kandydatom oferujemy:

 • umowę cywilnoprawną,
 • elastyczny czas pracy z uwzględnieniem ustalonego wcześniej harmonogramu.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje, tj. imię (imiona) i  nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Wymagane oświadczenia:

Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne zawierające dane dodatkowe poza określonymi powyżej, lecz nie zawierające poniższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych szczególnej kategorii, które znajdują się w moich dokumentach aplikacyjnych niewymienionych w art. 221 §1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 §4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia przesłuchania/rekrutacji przez Administratora tj. Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki z siedzibą przy ul. Odeskiej 1, 15-406 Białystok. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych znajdującą się w Polityce Prywatności Administratora.”

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 28.07.2023 r. z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia na adres: rekrutacja@oifp.eu

 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki:

 • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
 • informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI opublikowaną na stronie internetowej pod linkiem: https://www.oifp.eu/polityka-prywatnosci/.