Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki
w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki
ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

MUZYK ORKIESTROWY TUTTI – wiolonczela

Termin przesłuchania: 19 grudnia 2023 r., godz. 14.00, sala prób orkiestry, ul. Odeska 1 (uwaga, nowa data przesłuchania!)

Program przesłuchania:

J. S. Bach: dwie kontrastujące części z suit na wiolonczelę solo BWV 1007-1012
J. Haydn: Koncert wiolonczelowy I część do wyboru:
C-dur Hob. VIIb/1, lub
D-dur Hob. VIIb/2

Partie orkiestrowe:

B. Smetana: uwertura do opery „Sprzedana narzeczona”
G. Verdi: Requiem – cz. III „Offertorium” takty: 1-46
J. Brahms: II Symfonia cz. II takty 1-17
F. Mendelssohn-Bartholdy – IV Symfonia A – dur op. 90 “Włoska” część IV: takty 30-52

Wymagane dokumenty:
• CV zawierające informacje, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, dotychczasowa działalność artystyczna,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Kandydaci proszeni są o przesłanie CV zawierającego informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia do dnia 3 listopada 2023.

Oferty można przesyłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej przesluchania@oifp.eu, listem na adres siedziby instytucji lub złożyć osobiście w Dziale Programowym i Koordynacji Pracy Artystycznej (OiFP, ul. Odeska 1, pok. 311) w terminie określonym w ogłoszeniu.

Wszystkie kompletne aplikacje biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej.

Informujemy o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku).

 

Wymagane oświadczenia:
Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne zawierające dane dodatkowe poza określonymi powyżej, lecz nie zawierające poniższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych szczególnej kategorii, które znajdują się w moich dokumentach aplikacyjnych niewymienionych w art. 221 §1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 §4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia przesłuchania/rekrutacji przez Administratora tj. Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki z siedzibą przy ul. Odeskiej 1, 15-406 Białystok. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych znajdującą się w Polityce Prywatności Administratora.”

 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki:
• zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
• wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,
• informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI opublikowaną na stronie internetowej pod linkiem: https://www.oifp.eu/polityka-prywatnosci/.