Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
imienia Stanisława Moniuszki
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

KSIĘGOWA/-Y
Nr referencyjny: 01/GK/2024

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne (rachunkowość, finanse i podobne) lub prawnicze;
 • minimum 3 – letnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku księgowym;
 • bardzo dobra znajomość MS Office w szczególności Excel;
 • praktyczna znajomość prawa podatkowego i bilansowego;
 • doświadczenie w obsłudze programów finansowo-księgowych (znajomość programu COMARCH OPTIMA będzie dodatkowym atutem);
 • samodzielność, terminowość, systematyczność, dobra organizacja pracy;
 • dyspozycyjność, umiejętności analityczne, skrupulatność, odporność na stres, dynamika w działaniu, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy;

Zakres zadań:

 • prowadzenie dokumentacji ZUS i naliczanie umów cywilno-prawnych,
 • księgowanie wyciągów bankowych,
 • prowadzenie ewidencji księgowej magazynu wydawnictw, programów koncertowych, informatorów oraz uzgadnianie ze stanem magazynowym,
 • prowadzenie rozliczeń międzyokresowych kosztów,
 • przygotowywanie do wypłaty grupowych delegacji służbowych pracowników,
 • przygotowywanie danych finansowych do rozliczeń z tytułu ZAIKS,
 • sporządzanie wypłat z ZFŚS, prowadzenie rozliczeń spłat pożyczek ZFŚS,
 • uzgadnianie sald kont księgowych zgodnie z ewidencją,
 • uzgadnianie sald kont rozrachunków z dostawcami,
 • wystawianie not księgowych,
 • wycena i rozliczanie inwentaryzacji,
 • archiwizowanie dokumentów z całego Działu Księgowości,
 • bieżące konfrontowanie powierzonych czynności z aktualnymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi

Kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje, tj. imię (imiona) i  nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

Wymagane oświadczenia:

Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych zawierających dane dodatkowe poza określonymi powyżej. W przypadku braku niniejszego oświadczenia, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych szczególnej kategorii, które znajdują się w moich dokumentach aplikacyjnych niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora – Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Odeskiej 1.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 30.06.2024 r. z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia na adres:
rekrutacja@oifp.eu

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki:

 • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
 • informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI opublikowaną na swojej stronie internetowej pod linkiem: http://www.oifp.eu/pl/opera-instytucja/polityka-prywatnosci.html