Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki
w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
Nr referencyjny: 1/DPiKPA/2024

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy w instytucji kultury,
 • wykształcenie wyższe w zakresie muzycznym (Szkoła Muzyczna, Uniwersytet Muzyczny, Muzykologia, Historia Muzyki),
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, sumienność, zaangażowanie i duża motywacja do pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres zadań:

 • współpraca z autorami, agencjami autorskimi (w tym zagranicznymi), tłumaczami
  i realizatorami w zakresie wydarzeń artystycznych (m.in. przygotowywanie wykazów utworów wykorzystanych podczas spektakli, koncertów; ustalanie zakresu praw autorskich niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia i ich pozyskiwanie m. in. poprzez licencję
  oraz współpracę z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami),
 • opracowywanie wszelkich materiałów niezbędnych do przygotowania i wykonywania planów merytorycznych wraz z projektem budżetowym,
 • przekazywanie repertuaru do wiadomości marketingu, zespołu artystycznego i innych pracowników Opery,
 • opracowywanie i redakcja tekstów oraz nadzór procesu wydawniczego publikacji niezwiązanych z bieżącą pracą instytucji, w tym jubileuszami instytucji,
 • organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie nagrań oraz procesu wydawnictw płytowych,
 • organizowanie, koordynowanie i realizowanie programu edukacji kulturalno – artystycznej Opery również we współpracy z twórcami wydarzeń artystycznych oraz innymi instytucjami kultury w kraju i za granicą,
 • współpraca z zespołem artystycznym Opery oraz artystami doangażowanymi.

Kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje, tj. imię (imiona) i  nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Wymagane oświadczenia:

Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych zawierających dane dodatkowe poza określonymi powyżej. W przypadku braku niniejszego oświadczenia, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych szczególnej kategorii, które znajdują się w moich dokumentach aplikacyjnych niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora – Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Odeskiej 1.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 02.02.2024 r. z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia na adres:
rekrutacja@oifp.eu

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki:

 • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
 • informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI opublikowaną na swojej stronie internetowej pod linkiem: http://www.oifp.eu/pl/opera-instytucja/polityka-prywatnosci.html