Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
poszukuje kandydata na stanowisko:

Grafik/Specjalista ds. marketingu

Nr referencyjny: DP/01/19

Wymagania:

 • dobra znajomość pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign),
 • znajomość zasad projektowania i typografii, składu materiałów graficznych i dokumentów, identyfikacji wizualnych, reklam itd. na potrzeby działań komunikacyjnych, marketingowych i sprzedażowych,
 • wiedza z zakresu rozwiązań i najnowszych trendów w projektowaniu graficznym,
 • doświadczenie w projektowaniu,
 • umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu, terminowość,
 • umiejętność organizacji pracy własnej nad kilkoma projektami jednocześnie,
 • wysokie zdolności interpersonalne i kultura osobista,
 • kreatywność, wyczucie estetyki i dbałość o szczegóły.

Zakres zadań:

 • tworzenie layoutów do wydarzeń,
 • projektowanie materiałów graficznych na strony www i do mediów społecznościowych (znajomość trendów w social media i digitalu – mile widziana),
 • przygotowanie projektów do druku, współpraca z agencjami reklamowymi,
 • modyfikacja projektów, obróbka zdjęć,
 • współpraca z rozgłośniami radiowymi (lokalnymi i ogólnopolskimi),
 • współtworzenie, opracowywanie i wdrażanie działań promocyjnych, redagowanie treści na potrzeby działań promocyjnych, w tym spotów reklamowych,
 • wspieranie bieżących zadań Działu Promocji.

Oferujemy:

 • pracę w największej instytucji artystycznej na terenie północno-wschodniej Polski,
 • możliwość rozwoju osobistego i uczestnictwo w procesie tworzenia kultury w miejscu pełnym „magii”,
 • miłą i profesjonalną atmosferę pracy,
 • umowę o pracę na zastępstwo, stabilne warunki zatrudnienia oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje, tj. imię (imiona) i  nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie,  przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 • mile widziane portfolio z przykładowymi realizacjami.

Wymagane oświadczenia:

Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne zawierające dane dodatkowe poza określonymi powyżej, lecz nie zawierające poniższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 31.05.2019 r. z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia na adres:
rekrutacja@oifp.eu
lub
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
ul. Odeska 1, 15-406 Białystok

 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku:

 • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
 • wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,
 • informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1 zwana dalej Operą.
 2. W OiFP powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iod@oifp.eu.
 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Operę.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata jak również podjęcie działań przez administratora na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO).
 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi IT współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach.
 6. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych zawartych w  wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.
 11. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.