Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku poszukuje odtwórców głównej roli dziecięcej do nowej bajki muzycznej „Księga dżungli”. Na przesłuchania w dniu 15 stycznia 2019 roku zapraszamy chłopców w wieku od 9 do 11 lat. Od kandydatów oczekiwana jest umiejętność śpiewania i odważnego podawania tekstu. Każdy z zainteresowanych powinien przygotować jeden fragment tekstu oraz dwie piosenki. Materiały do castingu są podlinkowane na dole strony.

Reżyserem spektaklu jest Jakub Szydłowski, który na scenie OiFP przygotował bajki muzyczne „Brzydki Kaczorek” i „Adonis ma gościa” oraz musical „Doktor Żywago”. Autorem muzyki jest Jakub Lubowicz.

Termin castingu: 15.01.2019, godz. 18:00
(Sala kameralna, ul. Podleśna 2, Białystok)

Zgłoszenia powinny być przygotowane i wysyłane przez opiekunów prawnych kandydatów. Prosimy o nadsyłanie ich na adres przesluchania@oifp.eu do 10 stycznia 2019 do godz. 12:00.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń i wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Informujemy o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku), na co kandydat wyraża automatycznie zgodę przesyłając dokumenty do naboru.

Do zgłoszenia należy dołączyć poniższe oświadczenie Kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie aplikacyjnej przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę oraz wyrażam zgodę na rejestrację obrazu i dźwięku mojej prezentacji przez ww. podmiot podczas przesłuchań.
Brak złożenia przez kandydata powyższego oświadczenia skutkować będzie pominięciem przez Operę takiego zgłoszenia w przedmiotowym procesie rekrutacji.


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku informuje, iż:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1 zwana dalej Operą,
2. w Opera powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu;
3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Operę;
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych w tym przepisie oraz udzielona przez kandydata zgoda w pozostałym zakresie. Poza tym podstawą przetwarzania danych jest również uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania do oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO);
5. odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi IT współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;
6. pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7. przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte;
8. osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. podanie danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym; niepodanie danych w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym, a w pozostałym zakresie może utrudnić kontakt z kandydatem lub dokonanie prawidłowej oceny przydatności kandydata do pracy;
11. przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku:
• zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
• wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,
• informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

PLIKI DO POBRANIA:
Fragment-tekstu.docx
Dlaczego-tak-gmatwacie-to-co-proste-nuty.pdf
Dlaczego-tak-gmatwacie-to-co-proste-z-melodią.mp3
Dlaczego-tak-gmatwacie-to-co-proste-bez-melodii.mp3
Nie-wiecie-nic-nuty.pdf
Nie-wiecie-nic-z-melodią.mp3
Nie-wiecie-nic-bez-melodii.mp3