Uwaga !
Wyniki wstępnej selekcji zgłoszeń zostaną przesłane Państwu drogą e-mailową w dniu 20 maja br.


UWAGA! Zmiana formuły castingu! (nie dotyczy tancerzy)

Szanowni Państwo,
w związku z ogromnym zainteresowaniem ogłoszonym castingiem do musicalu L. Bernsteina – „West Side Story”,  Dyrekcja Opery i Filharmonii Podlaskiej zdecydowała się na przeprowadzenie wstępnej selekcji zgłoszeń w postaci wideo.

Wszystkie osoby, które już przesłały lub zdecydują się wysłać swoje zgłoszenie, prosimy, aby po otrzymaniu materiałów castingowych dokonały nagrania telefonem krótkiego wideo live.

Nagranie powinno zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko,
– wskazanie roli, o którą Państwo się starają oraz wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na zaangażowanie do ról epizodycznych (Zespół),
– wykonanie jednej zwrotki wraz z refrenem wybranego utworu z listy utworów wskazanych w wymaganiach do wybranej roli (podkład w tle nie może zagłuszać wokalu).

Nagranie w pionie, na jasnym tle (np. na ścianie), tak aby widoczna była cała sylwetka.

Nie dopuszcza się wideo z nagrań studyjnych z dodanymi zdjęciami.

Wideo musi być nagrane jako całość i nie może nosić znamion ingerencji lub montażu.

Wideo należy opublikować jako film niepubliczny (nie prywatny!) na własnym profilu w serwisie społecznościowym np. YouTube.

Link do wideo należy przesłać najpóźniej do dnia 16 maja  br., do godz. 12:00 na adres: przesluchania@oifp.eu
Nagranie w postaci załącznika do wiadomości nie będzie przyjmowane.

W treści maila należy umieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę.

Wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w przesłuchania na żywo w Operze i Filharmonii Podlaskiej, które odbędzie się 23 maja 2021 r.

 

 

Dyrekcja Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki ogłasza przesłuchania dla SOLISTÓW i TANCERZY do musicalu Leonarda Bernsteina – „West Side Story”, przygotowanego na podstawie licencji udzielonej przez Music Theatre International (Europe) Limited. Premiera spektaklu zaplanowana została na styczeń 2022 roku, na Dużej Scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej.

reżyseria: Jakub Szydłowski
kierownictwo muzyczne: Vladimir Kiradjiev
choreografia: Jarosław Staniek / Katarzyna Zielonka
polska wersja językowa | tłumaczenie: Daniel Wyszogrodzki

Terminy castingu:
23 maja 2021 r., od godz. 10.00 – Soliści
24 maja 2021 r., od godz. 10.00 – Tancerze

 

Poszukujemy solistów do następujących ról:

RIFF
Energiczny, porywczy przywódca. Chce wyeliminować Rekinów i ustanowić dominację własnego gangu. Najlepszy przyjaciel Tony’ego, ginie zamordowany przez Bernardo.
Wiek: 25 do 30 lat.

TONY
Romantyczny młody mężczyzna, poprzedni przywódca Rakiet, rozpoczął dorosłe życie. Gwałtownie rozdarty pomiędzy miłością a zobowiązaniami przyjaźni. Zakochany w Marii, ginie tragicznie. Naturalnie szczery i miły.
Wiek: 25 do 30 lat.

BERNARDO
Dumny, silny, przystojny Portorykanin. Próbuje zdobyć terytorium, upatrując w tym szansę na ustanowienie nowej tożsamości dla siebie i swoich pobratymców. Brat Marii i chłopak Anity. Przywódca Rekinów.
Wiek: 25 do 35 lat.

MARIA
Niepoprawna romantyczka, niewinna młoda dziewczyna. Zakochuje się w Tony’m, przez co staje w samym środku gwałtownego konfliktu obu gangów. Siosta Bernardo, Portorykanka.
Wiek: 18 do 21 lat.

ANITA
Zadziorna i asertywna. Udziela Marii rad „starszej siostry” i stara się ją chronić przed zagrożeniami ze strony obu gangów. Przyjaciółka Marii i dziewczyna Bernardo, Portorykanka.
Wiek: 25 do 30 lat.

CHINO
Gniewny, ale czasami także naiwny, Rekin. Opanuje go mordercza żądza zamsty. Kandydat do ręki Marii i przyjaciel Bernardo.
Wiek: 20 do 25 lat.

ANYBODYS/NICZYJKA
Dziarska chłopczyca, która obsesyjnie marzy o zostaniu członkiem Rakiet. Chłopcy z gangu pokpiwają z jej ambicji, ale raczej cenią sobie jej towarzystwo. Dziewczyna dynamiczna i dzielna.
Wiek: 15 do 25 lat.

DOC
Właściciel sklepu, w którym spotykają się członkowie Rakiet. Próbuje zapanować nad ich porywczością a Tony’emu daje pracę i zapewnia stabilizację. Staroświecki, ale na swój sposób, mądry życiowo.
Wiek: 60 do 75 lat.

SCHRANK
Rejonowy oficer policji sfrustrowany przemocą do jakiej dochodzi pomiędzy gangami. Arogancki, bezczelny i nie liczący się z nikim.
Wiek: 40 do 55 lat.

KRUPKE
Lokalny „krawężnik” (gliniarz patrolujący ulice). Nie ma cierpliwości do konfliktów pomiędzy gangami i stara się ostudzać agresywne zapędy chłopców. Członkowie gangów nabijają się z niego
i przedrzeźniają go.
Wiek: 30 do 60 lat.

ZESPÓŁ
Rakiety, Rekiny, Dziewczyny Rakiet, Dziewczyny Rekinów

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą e-mailową na adres: przesluchania@oifp.eu najpóźniej do dnia 19 maja 2021 r. do g. 16.00. Do zgłoszenia prosimy dołączyć CV artystyczne ze zdjęciem (prosimy wysyłać pliki PDF lub DOC wraz z zawartym w CV zdjęciem; prosimy nie wysyłać zdjęć jako osobnych plików JPG).

Po wysłaniu zgłoszenia, kandydat otrzyma informację zwrotną dotyczącą szczegółów castingu oraz materiały niezbędne do przygotowania roli.

Opera i Filharmonia Podlaska zapewnia pianistę podczas przesłuchań, ale bez możliwości wcześniejszej próby. Prezentacja repertuaru możliwa jest również z własnym pianistą lub podkładem muzycznym, udostępnionym kandydatom przez OiFP – po otrzymaniu zgłoszenia na casting.

Opera i Filharmonia Podlaska zapewnia sobie prawo do zaproszenia na casting tylko wybrane osoby.

Wszystkie kompletne aplikacje biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej.

 

Informujemy o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku).

 

Wymagane oświadczenia:

Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne nie zawierające poniższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

 

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę.

 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki:

  • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
  • wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,
  • informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisław Moniuszki, 15 – 406 Białystok, ul. Odeska 1, zwana dalej Operą;

2) Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Operę;

4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata jak również podjęcie działań przez administratora na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO);

5) odbiorcami danych mogą być podmioty zapewniające obsługę techniczno-organizacyjną współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;

6) pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

7) przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte;

8) osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) podanie danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym;

11) przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.