Polska pogrąża się w żałobie narodowej po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Na spektakle zapraszamy zgodnie z planem. Będą poprzedzone minutą ciszy.

Jan Olszewski zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. Był prezesem Rady Ministrów w latach 1991–1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kawalerem Orderu Orła Białego. Żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego potrwa od północy z czwartku na piątek do godz. 19:00 w sobotę.

Na spektakle „Doktora Żywago” zapraszamy w tym czasie zgodnie z planem. Każdy z nich zostanie poprzedzony minutą ciszy na cześć zmarłego.