Prof. Mirosław Jacek Błaszczyk, kierownik artystyczny i pierwszy dyrygent Opery i Filharmonii Podlaskiej otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Został uhonorowany za wybitne osiągnięcia w działalności artystycznej i promowanie polskiej kultury poza granicami kraju. Odznaczenie odebrał podczas sobotniego (10.09) koncertu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

Mirosław Jacek Błaszczyk od 2017 r. pełni funkcję kierownika artystycznego i pierwszego dyrygenta Opery i Filharmonii Podlaskiej. Obecnie jest także członkiem Rady Artystycznej – koordynatorem ds. artystycznych Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Kierował Państwową Orkiestrą Symfoniczną w Zabrzu, filharmoniami w Białymstoku, Poznaniu czy Filharmonią Śląską. W imponującym koncertowym dorobku ma występy i nagrania z najważniejszymi zespołami krajowymi i zagranicznymi. Jest dyrektorem artystycznym i jurorem Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. W 2020 roku został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.