Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego to inicjatywa wyjątkowa, ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów rozpoczynających karierę artystyczną. Jest to unikalne w skali kraju wydarzenie muzyczne, porównywalne jedynie z Międzynarodowym Konkursem Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Zainicjowany w 1994 roku przez Mirosława Jacka Błaszczyka projekt przez pierwsze trzy edycje funkcjonował jako ogólnopolski przegląd, później stał się międzynarodowym konkursem, by w ostatniej, szóstej odsłonie, ponownie przyjąć formułę konkursu ogólnopolskiego. Dotychczasowe edycje gromadziły dziesiątki kandydatów, laureaci Konkursu Młodych Dyrygentów uznawani są w świecie kultury za wybitne osobowości artystyczne – Krzysztof Urbański, Michał Nesterowicz, Tomasz Tokarczyk, Tomasz Chmiel czy Jan Miłosz Zarzycki koncertują w najsłynniejszych salach koncertowych świata. Obecność w Jury sław polskiej dyrygentury i profesorów uczelni muzycznych jest gwarancją wyboru dyrygentów prezentujących najwyższy kunszt artystyczny. Laureaci oprócz nagród pieniężnych otrzymują gwarancję udziału w Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach oraz możliwość koncertowania z najlepszymi polskimi orkiestrami symfonicznymi. Ostatnia, szósta edycja odbyła się jesienią 2016 roku. Jej laureatami zostali Maciej Koczur (I miejsce), Dawid Runtz (II miejsce) oraz Mateusz Czech (III miejsce). Następna planowana jest na 2022 rok.