Najnowszy komunikat

Drodzy Widzowie! Zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami, zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, nie odbyły się wydarzenia zaplanowane od 6 listopada do 27 grudnia 2020 (Koncert: PIRAMIDY, „Wysocki, Okudżawa – dwaj najwięksi bardowie XX w.” zostaje przeniesiony z 20.11.2020 g. 19.00 na 4.02.2021 g. 19.00 oraz Koncert: CARRANTUOHILL, „W Irlandzkim rytmie” zostaje przeniesiony z 2.12.2020 g. 19.00 na 17.03.2021 g. 19.00). Jednak gorąco zachęcamy do obserwowania naszego profilu na Facebooku, z pewnością pozostaniemy w kontakcie wirtualnym, abyśmy pomimo wszelkich przeciwności mogli wspólnie cieszyć się pięknem muzyki! Bądźcie z nami!

➡️ Bilety na odwołane wydarzenia, które zostały kupione w kasach OiFP, można zwrócić w kasie biletowej przy ul. Odeskiej 1 do 23 grudnia 2020. Kasy biletowe w grudniu są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, w sobotę w godz. 11.00-19.00. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widowni w dni powszednie w godz. 08.00–16.00 pod nr telefonu 85 306 75 06 oraz 85 306 75 04.

➡️ Bilety na odwołane wydarzenie, które zostały kupione w serwisie BILETY24, zostaną zwrócone automatycznie. Zwroty zostaną wykonane tą samą drogą, którą została dokonana płatność, zarówno w przypadku płatności przelewem bankowym, BLIKiem jak i kartą, z zastrzeżeniem terminu zgodnie ze wskazaniem operatora kart płatniczych, do 31 dni.

➡️ Bilety na przeniesione wydarzenia, które zostały kupione w kasach OiFP, można zwrócić zgodnie z pkt 3 regulaminu OiFP: https://www.oifp.eu/regulamin/. Zwrot biletu może nastąpić wyłącznie za okazaniem dokumentu zakupu. Zwrot należności za zwracany bilet następuje w tej samej formie płatności, w której dokonano zapłaty za bilet (gotówka, przelew, karta płatnicza) i wyłącznie na te karty i rachunki bankowe, z których dokonano płatności za nabywane bilety.

➡️ Bilety na przeniesione wydarzenia, które zostały kupione w serwisie BILETY24, można zwrócić do 15 grudnia. Prośbę o ewentualne dokonanie zwrotu biletu zakupionego online można przesłać na adres bilety@oifp.eu dołączając bilet elektroniczny oraz prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail osoby kupującej bilet. Zwroty zostaną wykonane tą samą drogą, którą została dokonana płatność, zarówno w przypadku płatności przelewem bankowym, BLIKiem jak i kartą, z zastrzeżeniem terminu zgodnie ze wskazaniem operatora kart płatniczych, do 31 dni.

Koncert: PIRAMIDY, „Wysocki, Okudżawa – dwaj najwięksi bardowie XX w.” zostaje przeniesiony z 20.11.2020 g. 19.00 na 4.02.2021 g. 19.00 – bilety zachowują ważność.
Koncert: CARRANTUOHILL, „W Irlandzkim rytmie” zostaje przeniesiony z 2.12.2020 g. 19.00 na 17.03.2021 g. 19.00 – bilety zachowują ważność.
Koncert: „Beatles Legend Show” zostaje przeniesiony z 14.10.2020 g. 19.00 na 24.02.2021 g. 19.00 – bilety zachowują ważność.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i mamy nadzieję, że już wkrótce ponownie się spotkamy!

Ważna informacja: Karty podarunkowe zakupione od 1 marca 2019 do 30 czerwca 2020 będą ważne do 30.06.2021.
___

➡️ Zwroty biletów grupowych mogą być zrealizowane wyłącznie przez osoby, które wykupiły wcześniej bilety grupowe (przelew, gotówka, wpłaty na konto).

Uprzejmie informujemy, że w czasie przebywania na terenie OiFP podczas wydarzeń artystycznych, każda osoba jest zobowiązana do:

a) Zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) po wejściu na teren OiFP – zapewnionymi przez Widza we własnym zakresie. OiFP zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu i uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej – w takim przypadku nie przysługuje Widzowi zwrot należności za zakupiony bilet
b) Używania płynu odkażającego dłonie, dostępnego przy wejściu na teren OiFP
c) Zachowania odległości 2 metrów od siebie podczas przepływu Widzów na widownię, który będzie kontrolowany przez obsługę widowni
d) Zajęcia miejsca siedzącego z zachowaniem trzech wolnych miejsc między Widzami, tj. zajmowania miejsca na widowni co czwarte siedzenie.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 października, zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej, wydarzenia kulturalne w przestrzeni zamkniętej mogą się odbywać z udziałem 25% publiczności. OiFP udostępni widzom co czwarte miejsce na widowni. W związku z obowiązkiem usadzenia widzów co czwarte miejsce, obsługa widowni wskaże miejsce do zajęcia zgodnie ze strefą cenową na bilecie, możliwie blisko zakupionych miejsc.
Osoby, które zakupiły bilet online, otrzymają szczegółowe informacje o ewentualnych zmianach drogą mailową.
Osoby, które zakupiły bilet w kasie, prosimy o cierpliwość. Dział Organizacji Widowni będzie sukcesywnie informować widzów o ewentualnych zmianach drogą telefoniczną.
e) Zajmowania miejsc zgodnie ze strefą wskazaną na bilecie (w przypadku Amfiteatru: BALKON, PARTER LEWY, PARTER PRAWY, PARTER ŚRODKOWY) lub zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie w przypadku organizacji wydarzenia na Dużej Scenie OiFP
f) Przestrzegania Regulaminu uczestnictwa Widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w OiFP w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Przed wejściem do OiFP na Wydarzenie, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia (Oświadczenie COVID), że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie OiFP.
Rekomendowane jest wskazanie w oświadczeniu danych kontaktowych, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajdują się na Oświadczeniu COVID.

Wzór Oświadczenia COVID.

Odwołane wydarzenia

➡️ Bilety na odwołane wydarzenia, które zostały kupione w kasach OiFP, można zwrócić w kasie biletowej przy ul. Odeskiej 1 do 23 grudnia 2020. Kasy biletowe są czynne w grudniu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, w sobotę w godz. 11.00-19.00. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widowni w dni powszednie w godz. 08.00–16.00 pod nr telefonu 85 306 75 06 oraz 85 306 75 04.

Podczas wizyty w Operze i Filharmonii Podlaskiej prosimy o przestrzeganie ZASAD BEZPIECZEŃSTWA:

* w holu może przebywać maksymalnie 5 osób
* obowiązkowe jest zachowanie odległości 2 metrów od siebie
* obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa
* obowiązkowa jest dezynfekcja rąk płynem dezynfekcyjnym dostępnym w holu

➡️ W razie zagubienia dowodu zakupu biletu na odwołane wydarzenie, środki są zwracane na podstawie biletu i oświadczenia o zagubieniu dowodu zakupu.

➡️ Zwrot należności za zwracany bilet następuje w tej samej formie płatności, w której dokonano zapłaty za bilet (gotówka, przelew, karta płatnicza) i wyłącznie na te karty i rachunki bankowe, z których dokonano płatności za nabywane bilety.

➡️ Komunikat serwisu bilety24 z dnia 16.04.2020:
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą nastąpiło przedłużenie terminu na zwrot środków. [Art. 15zp ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw]
W związku z zaistniałą sytuacją, zwroty mogą być realizowane do 180 dni od rozwiązania umowy, jednakże serwis Bilety24 dołoży wszelkich starań aby zminimalizować czas oczekiwania na zwrot środków.
Jednocześnie informujemy, że serwis Bilety24 jest w stałym kontakcie z Organizatorami wydarzeń. Wspólnie dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować powyżej wskazany czas oczekiwania.
Ze względu na wyjątkową sytuację, bardzo prosimy o wyrozumiałość i oczekiwanie na zwrot. Zwroty zostaną wykonane tą samą drogą, którą została dokonana płatność, zarówno w przypadku płatności przelewem bankowym, BLIKiem jak i kartą, z zastrzeżeniem terminu wskazanego w ustawie.

➡️ Zwroty biletów zakupionych w BILETOMACIE mogą być zrealizowane tylko po kontakcie z serwisem BILETY24 w wyniku wypełnienia specjalnego formularza. Formularz dostępny jest pod linkiem: https://www.bilety24.pl/zwrot/76

➡️ Zwroty biletów grupowych mogą być zrealizowane wyłącznie przez osoby, które wykupiły wcześniej bilety grupowe (przelew, gotówka, wpłaty na konto).

___

HALFWAY FESTIVAL 2020

Wydarzenie HALFWAY FESTIVAL w dniach 26-27.06.2020 zostaje przeniesiony na nowy termin w dniach 25-26.06.2021.
Zakupione karnety zachowują ważność.
KARNETY ZAKUPIONE W KASIE
Zwroty będą realizowane zgodnie z regulaminem OiFP: https://www.oifp.eu/regulamin/.
KARNETY ZAKUPIONE ONLINE
Prośbę o ewentualne dokonanie zwrotu karnetu zakupionego online można przesłać na adres bilety@oifp.eu  do dnia 30 czerwca 2020. Aktualne informacje na www.oifp.eu.