Komunikat Opery i Filharmonii Podlaskiej:
Koncert Ralpha Kaminskiego (Duża Scena OiFP, 1 grudnia) był wydarzeniem organizowanym przez zewnętrzną firmę. Opera i Filharmonia Podlaska jedynie wynajęła scenę oraz była odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydarzenia. W związku z powyższym, Opera nie mogła i nie ingerowała w przebieg koncertu. Z informacji przez nas uzyskanych wynika, iż wątpliwości inspicjenta wynikały wyłącznie z niezgodności scenografii z przesłanym wcześniej przez organizatora koncertu raiderem. Trzeba podkreślić, że zarówno inspicjent, jak i inni pracownicy obsługi sceny zostali zatrudnieni do obsługi koncertu bezpośrednio przez organizatora wydarzenia.

Wczoraj w tej sprawie na profilu Facebook wypowiedział się także sam artysta: