Płyta z III i VI Symfonią (Symfonia Aniołów i Pieśń o życiu wiecznym) prof. Pawła Łukaszewskiego (wydawca: DUX Recording Producers), nagrana z udziałem Anny Mikołajczyk-Niewiedział oraz Orkiestry i Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka, otrzymała wyróżnienie od Kapituły Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2022 w kategorii „Muzyka chrześcijańska klasyczna”.

W ocenie Kapituły, album podkreśla światopogląd i postawę artystyczną kompozytora – utwory noszą ślady fascynacji twórcy tematyką angelologiczną oraz egzystencją i duchowością człowieka, potwierdza też status kompozytora pozostającego wiernym idei syntezy gatunków, gdzie symfonia spotyka się z pieśnią.

Przypomnijmy, że w kwietniu br. płyta z III i VI Symfonią została nagrodzona Fryderykiem.

III Symfonia (Symfonia Aniołów) przypomina o istnieniu aniołów i podkreśla ich znaczącą rolę w relacji Bóg – człowiek. Jak mówi sam kompozytor, aniołowie przenoszą nasze modlitwy do Boga, orędują za nami i wspierają na drodze do zbawienia.
VI Symfonia (Pieśń o życiu wiecznym) na chór i orkiestrę symfoniczną powstała w 2020 r. na zamówienie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Oba utwory są doskonałą ilustracją stylu twórczego kompozytora, odsłaniają również jego światopogląd i postawę artystyczną, w której sacrum zajmuje szczególnie ważne miejsce.