….na II Międzynarodowy Konkurs Organowy. Organiści, czekamy na was! Zmagania konkursowe odbędą się 12–19 czerwca 2020 roku.

I edycja konkursu była zaciętą walką. Wszyscy kandydaci prezentowali znakomity poziom! Zwyciężył Mateusz Rzewuski (ur. 1991 w Łukowie). Należy do czołówki polskich organistów młodego pokolenia. W 2013 roku zainicjował Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie, którego jest dyrektorem artystycznym. Swoje umiejętności potwierdził podczas wielu międzynarodowych konkursów. Został finalistą Międzynarodowego Konkursu Organowego im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii (2011), został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Improwizacji Organowej w Legnicy (2013), otrzymał Grand Prix i nagrodę specjalną w konkursie „Organiści Nowej Europy” w Bardzie (2013) oraz II nagrodę i nagrodę specjalną w VII Międzynarodowym Konkursie Organowym im. M.K. Čiurlionisa w Wilnie (2015). W 2017 roku dał się poznać podlaskiej publiczności w zmaganiach konkursowych w ramach I Międzynarodowego Konkursu Organowego w Białymstoku – zdobył I nagrodę oraz nagrodę specjalną. W 2018 roku, w wieku zaledwie 26 lat, uzyskał stopień doktora sztuki muzycznych w dziedzinie artystycznej – instrumentalistyka – w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Kto nie zdążył zobaczyć go w 2017 roku, koniecznie musi odwiedzić Operę i Filharmonię Podlaską 8 maja 2020 roku. Mateusz Rzewuski wystąpi w koncercie pt. „Radości” i zagra partię solową w Koncercie g-moll na organy, orkiestrę smyczkową i timpani Francisa Poulenca.

Do Konkursu dopuszczonych zostanie nie więcej niż 12 uczestników. Zostań jedną z dwunastu osób, które zaprezentują swoje możliwości przed światowej sławy wirtuozami organów! W Jury zasiądą Prof. Bernhard Gfrerer (Salzburg, Przewodniczący Jury), Prof. Leopoldas Digrys (Wilno), Prof. Wofgang Seifen (Berlin), Prof. Andrzej Chorosiński (Warszawa) i Prof. Roman Perucki (Gdańsk).

Oczywiście nie tylko tytuły i prestiż czekają na laureatów konkursu, bo przewidziane są również wspaniałe nagrody pieniężne. Laureat I nagrody otrzyma 20 000 zł, laureat II nagrody – 10 000 zł, a laureat III nagrody – 5 000 zł.

W Konkursie mogą uczestniczyć organiści wszystkich narodowości, którzy urodzili nie wcześniej niż 1 stycznia 1988 roku i spełniają jednocześnie inne warunki określone w regulaminie. Regulamin i szczegółowe informacje są dostępne w zakładce konkursowej.

Żeby zgłosić się do konkursu, należy pocztą tradycyjną przesłać na adres Opery i Filharmonii Podlaskiej aplikację, na którą składają się:
1. karta zgłoszenia (załączona do regulaminu),
2. życiorys i informacje o dotychczasowej działalności artystycznej,
3. poświadczenie wpłaty opłaty rejestracyjnej,
4. płyta CD (4 kopie).

Na płycie powinny być zarejestrowane trzy utwory:
a) Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga G-dur (BWV 550),
b) Johann Sebastian Bach – Chorał „Wir glauben all an einen Gott” (BWV 681),
c) dowolnie wybrany utwór lub część cyklu autorstwa: Josefa Rheinbergera, Augusta G. Rittera, Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego, Johannesa Brahmsa.

Maksymalny czas trwania programu zarejestrowanego na płycie nie powinien przekraczać 25–27 minut. Nagranie musi być na żywo (live), bez montażu. Prosimy o sygnowanie płyt na zewnętrznej stronie własnoręcznym podpisem kandydata.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 grudnia 2019 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Zgłoszenia niekompletne i/lub niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane. Informujemy także, że nie zwracamy nadesłanych materiałów.

W I etapie konkursu (14–15 czerwca 2020 r.) każdy uczestnik wykona 4 utwory wybrane z poniższych:
1. Johann Sebastian Bach – do wyboru: Fantazja i fuga g-moll (BWV 542), Preludium i fuga e-moll (BWV 548), Preludium i fuga Es-dur (BWV 552), Toccata, adagio i fuga C-dur (BWV 564), Passacaglia i fuga c-moll (BWV 582).
2. Mieczysław Surzyński – Chaconne op. 11 (partytura utworu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
3. Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sechs Präludien und Fugen op. 35, transkrypcja Christopha Bosserta (Wydawnictwo Bärenreiter – BA 8190), do wyboru: I – e-moll, III – h-moll, V – f-moll.
4. César Franck – do wyboru: Chorał E-dur, Chorał h-moll.
Czas trwania programu: maksymalnie 50 minut.

Tylko połowa kandydatów przejdzie do kolejnego etapu. W etapie II (17–18 czerwca 2020 r.) każdy uczestnik wykona 4 utwory:
1. Johann Sebastian Bach – do wyboru: Preludium i fuga G-dur (BWV 550) lub Preludium i fuga d-moll (BWV 539).
2. Fryderyk Chopin – Etiuda cis-moll op. 25 nr 7, transkrypcja Edwina Lemare’a (WL 600040, partytura utworu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
3. Transkrypcja organowa utworu symfonicznego dowolnego autora.
Możliwe jest wykonanie transkrypcji własnego autorstwa utworu symfonicznego lub utworu na inny instrument. Partytura utworu powinna być udostępniona Jury Konkursu w dniu poprzedzającym występ w II etapie Konkursu.
4. Dowolnie wybrany utwór lub jego część autorstwa Juliusa Reubke, Franciszka Liszta, Louisa Vierne’a, Charles’a-Marie Widora, Alexandre’a Guilmanta, Marco E. Bossiego, Maxa Regera, Edwarda Elgara, Feliksa Nowowiejskiego.
Czas trwania programu: maksymalnie 60 minut.