6 i 7 maja 2019 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku odbędzie się I Ogólnopolski Konkurs Obojowy im. Bohdana Łukaszewicza, organizowany przez Fundację Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „Teraz Muzyka” i współorganizowany przez Zespół Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Białymstoku. Miło nam poinformować, że honorowy patronat nad konkursem objęła Opera i Filharmonia Podlaska.

Patronem Konkursu jest doskonały oboista prof. Bohdan Łukaszewicz, który 14 maja obchodziłby 90. urodziny. Znany każdemu melomanowi w Białymstoku, wiele lat był pierwszym oboistą Filharmonii Białostockiej, której przepracował ponad 26 lat, a później co piątek można było go spotkać na widowni przy Podleśnej. Jako nauczyciel oboju ponad pół wieku uczył kolejne pokolenia oboistów w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku. Rok temu wspominaliśmy Profesora na koncercie in memoriam. Polecamy artykuł poświęcony prof. Łukaszewiczowi w „Kurierze Porannym”.

Ideą Konkursu jest propagowanie gry na tym pięknym, ale trudnym i mało znanym instrumencie i zachęcanie oboistów do rozwijania swoich umiejętności i muzykalności. Konkurs ma zasięg ogólnopolski – udział brać mogą uczniowie wszystkich szkół muzycznych I i II st. (także szkół niepublicznych i prywatnych), gdzie odbywa się nauka gry na oboju oraz studenci wyższych uczelni muzycznych. Uczestnicy współzawodniczyć będą w 5 kategoriach związanych z nauką w konkretnej klasie, ale będzie także brany pod uwagę wiek uczestnika oraz lata nauki gry na oboju. Przesłuchania odbywać się będą w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku przy ulicy Podleśnej 2. W jury konkursu zasiądą wybitni polscy oboiści – profesorowie i wykładowcy niższych uczelni muzycznych.

W ramach konkursu odbędą się dwa koncerty. 6 maja 2019 r. o godz. 19.00 zapraszamy na koncert wieczorny – galę konkursową, której gośćmi specjalnymi będą Danuta Terpiłowska – live coach, twórczyni „Terapii Sercem”, pedagog, reżyser, twórca teatru, społeczniczka, oraz dwie związane z Białymstokiem wokalistki: Katarzyna Garłukiewicz i Yulia Pecceu. 7 maja 2019 r. o godz. 16.00 odbędzie się koncert laureatów. Wstęp na przesłuchania konkursowe oraz oba koncerty jest bezpłatny.

Konkursowi towarzyszyć będą również dwie wystawy: wystawa fotograficzna „Solo” Iwona Świątkowskiego obrazująca jednoczenie się wiolonczelistki z instrumentem oraz wystawa malarska „Wariacja na temat” Adama Pikulińskiego, który zafascynowany wystawą Świątkowskiego namalował swoją wizję tematu, gdzie kolor i muzyka przeplatają się w procesie twórczym artysty.

Więcej informacji o konkursie i towarzyszącym mu imprezach kulturalnych na stronie Fundacji „Teraz Muzyka”.