Od 2 do 25 lipca 2021 r. w Supraślu będzie trwał Festiwal „Między wierszami”. Będzie miał charakter hybrydowy tj. online i stacjonarny, a promować będzie polską poezję i muzykę klasyczną, sztuki plastyczne oraz teatr. Na festiwalu będzie można zobaczyć przedstawienia teatralne w formie tradycyjnej, widowiska plenerowe, akcje uliczne w wykonaniu performerów (projekt „Uliczka Poetów”), będzie można również posłuchać koncertów chopinowskich i oraz wokalistyki operowej w plenerze i poezji w ogrodach Pałacu Buchholtzów.

Na „Między wierszami” porozmawiamy również o naturze, filozofii, teatralizacji codzienności i upoetycznianiu prozy życia oraz o najgłośniejszych książkach wiosny i lata 2021. Studio festiwalowe będzie nadawać spotkania na żywo z gośćmi Festiwalu a codzienne relacje z wydarzeń będzie można oglądać na platformie VOD Teatru Wierszalin. Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna upamiętniająca 30-lecie Teatru z Supraśla. W czasie jej oglądania będzie można posłuchać słuchowisk teatralnych nagranych przez Teatr Wierszalin w rozgłośni Radia Białystok.

Z myślą o miłośnikach kina, festiwal przygotował ofertę złożoną z filmów stawiających ważne pytania o granice ludzkiej wolności, o wpływ kultury na nasze życie i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Seanse poprzedzane będą prelekcjami kuratorów i krytyków filmowych.

Młodzież uzdolniona plastycznie uczestniczyć będzie w cyklu warsztatów mistrzowskich, które zakończy wystawa zbiorowa  pod wspólnym tytułem „ Młodzi między wierszami”.


Organizator:
Teatr Wierszalin z Supraśla

Współorganizatorzy:
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera
Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina i Radio „Białystok”


Ulotka z harmonogramem wydarzeń do pobrania