Warsztat edukacyjny, w trakcie którego prowadzący, w sposób dostosowany do wieku uczestników, poruszają takie problemy jak tolerancja, potrzeba akceptacji, szacunek dla inności, altruizm, wrażliwość. Przybliżają i tłumaczą ludzkie uczucia, myśli i zachowania, starając się uświadomić najmłodszym, że wszyscy mają prawo do poszanowania swoich zachowań i poglądów. Pokazują, że tolerancja to też kształtowanie postawy, która umożliwia otwartą dyskusję na drażliwe tematy. Celem zajęć jest pobudzenie uczniów do kreatywnego działania plastycznego, w którym wiedza z zakresu poruszanej tematyki zostanie skorelowana z ich skojarzeniami na temat wolności. W drugiej części warsztatów każdy z uczestników wykonuje ptasie pióro inspirowane bohaterami bajki „Adonis ma gościa”. Na zakończenie pracy wszystkie pióra zostają przymocowane do konturu skrzydeł, tworząc „skrzydła do wolności”.

Cena: 10 zł/os. (opiekunowie – 1/15 uczniów – bezpłatnie)
Miejsce: Green Room / Odeska 1
Czas trwania: 60 min
Prowadzenie: Joanna Dybowska, Ireneusz Piechowski
Liczba uczestników: 15–30
Dla dzieci od 7. roku życia