Warsztat edukacyjny, w trakcie którego prowadzący, w sposób dostosowany do wieku uczestników, poruszają takie problemy jak tolerancja, potrzeba akceptacji, szacunek dla inności, altruizm, wrażliwość. Przybliżają i tłumaczą ludzkie uczucia, myśli i zachowania, starając się uświadomić najmłodszym, że wszyscy mają prawo do poszanowania swoich zachowań i poglądów. Pokazują, że tolerancja to też kształtowanie postawy, która umożliwia otwartą dyskusję na drażliwe tematy. Celem zajęć jest pobudzenie uczniów do kreatywnego działania plastycznego, w którym wiedza z zakresu poruszanej tematyki zostanie skorelowana z ich skojarzeniami na temat wolności. W drugiej części warsztatów każdy z uczestników wykonuje ptasie pióro inspirowane bohaterami bajki „Adonis ma gościa”. Na zakończenie pracy wszystkie pióra zostają przymocowane do konturu skrzydeł, tworząc „skrzydła do wolności”.

Grupa wiekowa: od 7 lat
Liczba uczestników: 15–30
Czas trwania: 60 min
Miejsce: Green Room / Odeska 1
Cena: 10 zł/os.
Prowadzenie: Joanna Dybowska, Ireneusz Piechowski