„Proszę państwa, oto Moniuszko” – warsztaty edukacyjne

W maju i czerwcu 2019 roku szkoły podstawowe w Białymstoku odwiedzi Stanisław Moniuszko i poprowadzi lekcję z uczniami. Lekcja utrzymana będzie w konwencji żywiołowego i zabawnego „wykładu”, prezentującego treść opery narodowej „Halka”. Głównym celem zajęć będzie zapoznanie uczniów z treścią opery i utrwalenie w świadomości najsłynniejszej arii pochodzącej z „Halki” – arii Jontka „Szumią jodły na gór szczycie…”. Lekcję poprowadzi aktor wcielający się w rolę Moniuszki. Niekonwencjonalny sposób prezentacji umożliwi uczniom poznanie ponadczasowego przesłanie dzieła, a także podstawowych zagadnień związanych z operą jako gatunkiem scenicznym. Spotkanie przekształci się w spontaniczną zabawę dającą dzieciom radość wspólnego zdobywania wiedzy.

Cel ogólny:

– zapoznanie uczniów z treścią opery „Halka” S. Moniuszki i utrwalenie w świadomości najsłynniejszej arii pochodzącej z opery

Cele szczegółowe:

– uczeń słucha interpretacji utworu prezentowanej przez aktora
– uczeń dostrzega emocje mówiącego wyrażone głosem, intonacją, gestykulacją i mimiką
– uczeń rozumie specyfikę gatunku, jakim jest opera
– uczeń wyodrębnia elementy składające się na widowisko operowe (muzyka, gra aktorska, dekoracja kostiumy, rekwizyty)
– uczeń poznaje i rozumie pojęcia i terminy związane z operą: kompozytor, opera, partytura
– uczeń prezentuje i uzasadnia własne zdanie
– uczeń odczytuje ogólny sens opery „Halka”
– uczeń ocenia postępowanie bohaterów

Metody:

– elementy pogadanki
– elementy dyskusji
– poglądowa – wysłuchanie utworu

Grupa, czas trwania i prowadzenie:

– Grupa wiekowa: uczniowie klas I–IV szkoły podstawowej
– Czas trwania: 45 min
– Cena: zajęcia bezpłatne
– Prowadzenie: Mateusz Stasiulewicz

Realizacja działań w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego