Piotr Wacławik został dyrygentem rezydentem w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Program Instytutu Muzyki i Tańca pozwala młodym dyrygentom na rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych i teatrach operowych i muzycznych.

Program „Dyrygent – rezydent” adresowany jest do polskich instytucji muzycznych oraz do młodych polskich dyrygentów – absolwentów lub osób posiadających licencjat na wydziale dyrygentury symfoniczno-operowej do dwóch lat od ukończenia studiów magisterskich lub otrzymania stopnia licencjata. Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych oraz w teatrach operowych i muzycznych. Główne cele programu to prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów, ułatwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym oraz zachęcenie polskich instytucji artystycznych do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami. Program pozwala na rozwój warsztatu wykonawczego i promocję młodych polskich dyrygentów, a ponadto umożliwia wzrost liczby wykonań muzyki polskiej.

Dyrygentem rezydentem w sezonie 2019/2020 jest w Operze i Filharmonii Podlaskiej Piotr Wacławik. 23-letni artysta pochodzi z Katowic. Obecnie jest studentem ostatniego roku studiów magisterskich na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. dra hab. M.J. Błaszczyka oraz w klasie violi da gamba dra K. Firlusa.

Już może pochwalić się wieloma sukcesami: latem 2019 r. został stypendystą Aspen Music Festival and School, gdzie przez dwa miesiące doskonalił swoje umiejętności dyrygenckie pod okiem dyrektora artystycznego festiwalu, Roberta Spano, który uhonorował go nagrodą główną – Robert Spano Conductor Prize – w postaci zaproszenia na przyszły sezon. Podczas tego festiwalu został również wybrany spośród 12 uczestników do udziału w kursach mistrzowskich z Leonardem Slatkinem. Laureat wielu nagród i wyróżnień: I nagrody na V Atlantic Coast International Conducting Masterclass and Competition (2019), I nagrody na międzynarodowym konkursie dyrygenckim London Classical Soloists (2018), a także II nagrody oraz nagrody orkiestry na II Ogólnopolskim Konkursie Studentów Dyrygentury im. A. Kopycińskiego we Wrocławiu, będąc najmłodszym uczestnikiem konkursu (2017). W marcu 2019 r. był finalistą Athens International Conducting Masterclass and Competition.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną notą biograficzną, by lepiej poznać sylwetkę artysty.

W Operze i Filharmonii Podlaskiej Piotr Wacławik będzie asystentem dyrygenta 20 września, 18 października, 15 listopada 2019 oraz 6 marca 2020, a także samodzielnie poprowadzi koncerty symfoniczne 25 października 2019 („Pocztówka z Polski”) oraz 13 marca 2020 (koncert dyplomowy studentów Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku). Bardzo zapraszamy na te koncerty – warto będzie zobaczyć go za pulpitem dyrygenckim!

Koncerty współorganizowane i współfinansowane w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent – rezydent”