„All-Night Vigil”, czyli „Całonocne czuwanie” (Wsienocznoje bdienije) Sergiusza Rachmaninowa, to utwór tylko na chór i solistów, nagrany po raz pierwszy w Polsce. Na transmisję nagrania wyprodukowanego przez Operę i Filharmonię Podlaską zapraszamy w Wielką Sobotę Cerkwi prawosławnej o godz. 19:00 na kanale OiFP na YouTube.

Całonocne czuwanie to długi cykl nabożeństw celebrowanych od wieczora po świt przez wyznawców prawosławia w wigilię wszystkich świąt i każdej Małej Paschy (niedzieli). Na wielowymiarowość przekazu miały wpływ głębokie studia Rachmaninowa nad tradycją muzyki cerkiewnej. Poszerzył skalę środków artystycznego wyrazu, podkreślając mistycyzm nabożeństwa; starannie dobrane brzmienia o dyskretnie nowoczesnej harmonii oddają akustykę wschodniochrześcijańskiej świątyni z jej bizantyjskimi kopułami. Zmiany obsady (od trój- do jedenastogłosu) i polichóralność oddają teatralność cerkiewnych nabożeństw.

Sergiusz Rachmaninow (Rachmaninoff) (1873–1943)
All-Night Vigil / Całonocne czuwanie na chór mieszany op. 37 (1915)
Agnieszka Rehlis – mezzosopran
Rafał Bartmiński – tenor
Krzysztof Drugow – bas
Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku
Violetta Bielecka – dyrygent

🎥 YouTube OiFP: https://www.youtube.com/user/oifp