1 marca 2021 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyły się audycje do zespołu baletowego. Po lekcji tańca klasycznego przeprowadzonej przez Pana Zbigniewa Czapskiego-Kłodę, kandydaci zaprezentowali przygotowane przez siebie solowe wariacje klasyczne i współczesne. Jury w składzie: Zofia Rudnicka – Przewodnicząca, Violetta Bielecka, Michał Chróścielewski, Zbigniew Czapski-Kłoda, Jacek Łumiński, Jarosław Sołowianowicz i Wojciech Tołkin-Żmijewski podjęło decyzję o zaproponowaniu współpracy z OiFP czterem paniom, natomiast audycje dla panów zostaną ponownie przeprowadzone w późniejszym terminie. Dzięki wsparciu finansowemu Marszałka Województwa Podlaskiego, Pana Artura Kosickiego, docelowo dyrekcja Opery planuje stworzenie zespołu baletowego składającego się z czterech par.