Stała współpraca

Od ponad 20 lat jest solistą Teatru Wielkiego w Łodzi. Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. W 1987 roku zadebiutował partią Germonta w „Traviacie” G. Verdiego. Laureat wielu prestiżowych nagród (w 1986 roku zdobył II Nagrodę i Nagrodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych za najlepsze wykonanie arii polskiej w konkursie Arii i Pieśni im. J. Kiepury; jest laureatem Konkursu Sztuki Wokalnej im. A. Sari w Nowym Sączu). Artysta posiada w swoim bogatym repertuarze tytułowe role m.in. w dziełach takich jak: „Kniaź Igor” A. Borodina, „Don Juan” W.A. Mozarta, „Eugeniusz Oniegin” P. Czajkowskiego, „Łucja z Lammermooru”, „Napój miłosny” G. Donizettiego, „Faust” Ch. Gounoda, „Straszny dwór” S. Moniuszki, „Aida” czy „Traviata” G. Verdiego. Odbył szereg zagranicznych tournée, m.in. we Włoszech, Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Skandynawii i Stanach Zjednoczonych. Współpracuje z Operą Wrocławską, Operą Śląską, Operą Wrocławską, Teatrem Wielkim – Operą Narodową oraz Filharmonią Opolską i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach.