Urodziła się w Lucku na Ukrainie. Ukończyła Państwo­wą Muzyczną Szkołę II stopnia w Lucku oraz Lwowską Narodo­wą Akademię Muzyczną im. M. Łysenki, uzyskując dyplom magistra na Wydziale Instrumen­tów Ludowych (bandura). Wielokrotnie występowała na scenach Ukrainy i Polski. Uczestniczyła w kursach wokalnych prowadzonych przez: T. Didyk, T. Żylis-Garę, I. Kłosińską, D. Grabowskiego oraz B. Makala. W kwiet­niu 2009 roku zadebiutowała na scenie Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku jako Barbarina w „Wese­lu Figara” W.A. Mozarta. Wystąpiła również na scenie tej opery jako Pierwszy Chłopiec w „Czarodziejskim flecie” W.A. Mozarta oraz jako Niewolnica w „Salome” R. Straussa. Od sierpnia 2012 roku jest Artystką Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej.