Absolwent Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej (2001). Swoje umiejętności wokalne doskonalił podczas kursów mistrzowskich włoskiej sztuki wokalnej pod kierunkiem R. Resnik (Włochy) oraz kursów mistrzowskich techniki i interprytacji wokalnej T. Żylis-Gary (Polska). Już po trzecim roku studiów otrzymał zaproszenie na stanowisko solisty Teatru Akademickiego Opery Narodowej im. S. Kruszelnickiej we Lwowie. W latach 2003–2010 był solistą Teatru Akademickiego Opery Narodowej w Kijowie. Współpracował m.in. z Teatrem Wielkim w Łodzi, Operą Bałtycką w Gdańsku, Teatrem Wielkim im. S. Moniuszki w Poznaniu i Operą Narodową w Skopje (Macedonia). Artysta ma w swoim bogatym dorobku kilkadziesiąt partii, wśród których znajdują się m.in. Gremin („Eugeniusz Oniegin” P. Czajkowskiego), Don Basilio („Cyrulik sewilski” G. Rossiniego), Zaccaria i Sacerdote („Nabucco” G. Verdiego), Ramfis i Il Re („Aida” G. Verdiego), Banco („Macbeth” G. Verdiego), Doktor Grenvil („Traviata” G. Verdiego), Rochefort („Anna Bolena” G. Donizettiego). Finalista licznych konkursów krajowych i międzynarodowych, m.in. II Konkursu im. I. Ałczewskiego, II Konkursu im. M. Łysenki, XII Konkursu im. P. Czajkowskiego oraz II Konkursu im. B. Hmyriego. Wyróżniony dyplomami Ministerstwa Kultury Ukrainy oraz Parłamentarnej Asamblei Kanady.