Pianistka, kameralistka, korepetytorka solistów. Urodzona na Ukrainie. Dzięki matce-piosenkarce już w dzieciństwie zakochała się w śpiewie, z którym związała swoje życie. Absolwentka Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej (dyplom z wyróżnieniem) w klasie fortepianu prof. B. Tychoniuka oraz w klasie akompaniamentu i korepetycji prof. J. Matiuchy. Od lat studenckich korepetytor, akompaniator oraz kameralistka na tej uczelni. Od 2001 r. pracowała na Podkarpackim Uniwersytecie Narodowym im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku oraz w Filharmonii w Iwano-Frankiwsku jako akompaniator oraz korepetytor solistów-śpiewaków. W latach 2007–2008 korepetytor solistów-śpiewaków w Operze Wrocławskiej. Brała udział w licznych koncertach i festiwalach. Otrzymała nagrodę dla najlepszego pianisty-akompaniatora w Konkursie Młodych Wokalistów im. N. Kopnina w Drohobyczu (2005), Ogólnoukraińskim Konkursie Młodych Wokalistów im. T. Teren-Juskiwa we Lwowie (2006), Międzynarodowym Konkursie Wokalistów „21st Century Art” w Lempäälä (2006), Ogólnoukraińskim Konkursie Młodych Wokalistów im. I. Malaniuk w Iwano-Frankiwsku (2007, 2009), Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Sztuki Wokalnej im. A. Sari w Nowym Sączu (2009). Akompaniowała również na wielu prestiżowych międzynarodowych konkursach, m.in. w Petersburgu (Międzynarodowy Konkurs Śpiewaków Operowych „Sankt-Petersburg”, Międzynarodowy Konkurs Młodych Śpiewaków Operowych im. N. Rimskiego-Korsakowa), Kijowie (Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. B. Gmyri), Warszawie (Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. S. Moniuszki), Wiedniu (Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. H. Gabora „Belvedere”). W lutym 2018 r. pełniła obowiązki pianisty konkursowego przy preeliminacjach do 52. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego ’s-Hertogenbosch (Łódź). W maju 2018 r. akompaniowała przy warsztatach wokalnych prowadzonych przez M. Walewską w ramach Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. A. Campi (Lublin). Od 2015 r. współpracuje z OiFP („Carmen” G. Bizeta, „Zemsta nietoperza” J. Straussa, „Cyganeria” G. Pucciniego). Współpracowała z Operą Bałtycką („Marie Curie” E. Sikory, „Carmen” G. Bizeta, „Gracze” D. Szostakowicza/K. Meyera, „Tosca” G. Pucciniego, „Ubu Rex” K. Pendereckiego, „Straszny dwór” S. Moniuszki), Teatrem Wielkim w Poznaniu („Cyganeria” G. Pucciniego, „Wesele Figara” W.A. Mozarta, „Falstaff” G. Verdiego) i Teatrem Wielkim – Operą Narodową (uczestniczyła jako pianista-korepetytor w warsztatach wokalnych prof. A. Garančy oraz D. Vdovina przy Akademii Operowej). Obecnie starszy wykładowca na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Akompaniuje w klasie prof. zw. dr. hab. W. Zalewskiego oraz dr B. Grabias. Współpracowała z takimi dyrygentami, jak: E. Michnik, W. Michniewski, Ł. Borowicz, T. Kozłowski, R. Silva, T. Wojciechowski, E. Salmieri, D. Rodríguez, G. Chmura, Z. Graca, M. Klauza, B. Akiki, G. Berniak, W. Rodek, P. Kotla.