Studiowała na Wydziale Pedagogicznym Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku w klasie fortepianu. Umiejętności wokalne kształciła pod kierunkiem prof. V. Bieleckiej. Od 1991 r. była związana z Białostockim Chórem Kameralnym „Cantica Cantamus”. Współpracowała także z wieloma chórami w Polsce, m.in. z Chórem „Cantate Deo”, Chórem Kameralnym Towarzystwa Muzycznego w Lublinie, Chórem „Sine Nomine”. Związana z Chórem Akademickim Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku pełniła funkcję korepetytora i akompaniatora. Artystka koncertowała w Niemczech, Hiszpanii i Francji. Od 2012 r. była korepetytorem i akompaniatorem Chóru Dziecięcego Opery i Filharmonii Podlaskiej. Od 20 lat współtworzy białostocki oktet wokalny Gaudium, z którym koncertuje w Polsce i za granicą. Obecnie śpiewa w Chórze Opery i Filharmonii Podlaskiej.