W 2011 r. ukończył Edukację Artystyczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł zawodowego magistra sztuki, dyplom z malarstwa pod kierunkiem dra hab. szt. K. Bartnika. Zawodowo „wolny strzelec”, zajmuje się grafiką komputerową, projektowaniem wizualnym i postprodukcją filmową. W wolnych chwilach maluje.