Artystka Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej. Sopran.