Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 8 lat w PSM I st. w Białymstoku w klasie fortepianu. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. w klasie organów prof. M. Terleckiej oraz studia na specjalności muzyka kościelna na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów prof. M. Czajki i dyrygowania prof. B. Goli. Ukończył również studia na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku w klasie śpiewu prof. C. Szyfmana oraz dra A. Teligi. W 2012 r. zadebiutował na deskach Opery Narodowej w spektaklu studenckim Sen nocy letniej B. Brittena w roli Flauta. W 2014 r. współpracował z Białostockim Teatrem Lalek przy realizacji spektaklu marionetkowego Kantata o kawie J.S. Bacha. Bierze czynny udział w koncertach organizowanych przez UMFC w Białymstoku oraz inne instytucje kulturalne tego miasta. W swoim dorobku posiada liczne arie oratoryjne, kantatowe oraz operowe. Współpracował z takimi zespołami muzyki dawnej, jak: Il Tempo pod kierownictwem prof. A. Sapiechy, Gradus ad Parnasum pod kier. K. Garstki oraz z zespołem Diletto pod kier. A. Moniuszko. Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich pod okiem m.in. O. Pasiecznik, W. Zerera, M. Sandera, R. Trosta, R. Karczykowskiego. Od 2016 r. pracuje w Chórze Opery i Filharmonii Podlaskiej. Wraz z Chórem OiFP wystąpił na XIV Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Chopin i Jego Europa w Warszawie, w ramach którego w koncercie i nagraniach dwóch oper S. Moniuszki wykonał partie solowe: Gościa w Halce (w języku włoskim z zespołem Europa Galante pod batutą F. Biondiego) oraz Grzesia w Strasznym dworze (z Orkiestrą XVIII Wieku pod dyrekcją G. Nowaka).