Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku na kierunku wokalistyka. Studia magisterskie w specjalności pedagogika wokalna ukończyła w klasie śpiewu prof. C. Szyfmana, studia licencjackie w specjalności śpiew solowy u ad. dr hab. K. Jaźwińskiej-Dobosz. Ukończyła także Szkołę Muzyczną II st. w klasie śpiewu prof. V. Bieleckiej. Od 2011 r. pracuje w Chórze Opery i Filharmonii Podlaskiej, gdzie bierze czynny udział we wszystkich produkcjach operowych i musicalowych instytucji. Można ją też usłyszeć w projektach solowych. W czerwcu 2017 r. została laureatką I miejsca Eliminacji Regionalnych IV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Anna German, od tamtej pory czynnie współpracuje z Festiwalem koncertując w Polsce i za granicą. W 2019 r. ukończyła Studia Podyplomowe Logopedyczne prowadzone na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.