Absolwentka Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Maksima Tanka w Mińsku ze specjalnością muzyka oraz Republikańskiego Instytutu Wyższej Szkoły Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego ze specjalnością kulturoznawstwo. W latach 1998-2006 pełniła funkcję wiceprezesa ds. kultury Związku Polaków na Białorusi. Była wówczas organizatorem i współorganizatorem ponad 400 przedsięwzięć kulturalnych, zarówno o randze krajowej, jak i międzynarodowej, m.in. Republikańskich Festiwali Kultur Narodowych w Grodnie czy Festiwali Kultury Kresowej w Mrągowie. W latach 2000-2005 była śpiewaczką Polskiego Chóru Pokoju działającego przy Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Chóralnej ,,Cantica Cantamus” w Białymstoku, gdzie doskonaliła umiejętności wokalne pod kierunkiem prof. V. Bieleckiej.
Od 2006 r. jest artystką Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, z którym brała udział w prestiżowych koncertach i festiwalach w Polsce pod dyrekcją najwybitniejszych dyrygentów polskich i zagranicznych. Wykonywała partie solowe podczas nagrań dzieł S. Moniuszki (Litania Ostrobramska, Straszny dwór) i K. Szymanowskiego (Stabat Mater). W 2019 r. wykonała partię Starej niewiasty w Strasznym dworze S. Moniuszki podczas nagrań i live koncertu w Programie 2 Polskiego Radia w ramach XV Festiwalu „Chopin i Jego Europa”. W latach 2018-2019 partię Starej niewiasty zaśpiewała podczas pierwszego nagrania w kompletnej wersji na instrumentach historycznych pod dyrekcją G. Nowaka.