Absolwentka Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Białymstoku, gdzie w 2004 roku ukończyła Dyrygenturę Chóralną pod kierunkiem prof. V. Bieleckiej, a 9 lat później Fortepian w klasie prof. L. Kasjanenko. Była korepetytorem i akompaniatorem Chóru Żeńskiego Zespołu Szkół Muzycznych „Schola Cantorum Bialostociensis” oraz Białostockiego Chóru Kameralnego Cantica Cantamus. Od ponad dziesięciu lat współpracuje z Polskim Chórem Pokoju, za co w 2012 roku została odznaczona Brązowym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Od 2004 roku prowadzi chór Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku, gdzie również jest akompaniatorem. W 2006 roku została akompaniatorem-korepetytorem i artystą-śpiewakiem Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej. Od 2013 roku jest wykładowcą-akompaniatorem na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Białymstoku.