Jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 44 im. S. Moniuszki w Białymstoku. Z powodzeniem rokrocznie reprezentuje szkołę w różnych konkursach: I miejsce w VII Podlaskim Festiwalu Pieśni Wielkanocnej w kategorii solista, I miejsce w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Życie i czyny Marszałka Józefa Piłsudskiego” w kategorii plastycznej, I miejsce w IV edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „Maluj Mikołaje”, II miejsce  w V edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-literacko-fotograficznego „Przyroda Podlasia w czterech porach roku”. Michał jest również solistą chóru szkolnego, który bierze udział w Ogólnopolskim Programie „Śpiewająca Polska”. Chór ten uczestniczy w licznych przeglądach zespołów chóralnych, zdobywając Złote i Srebrne Dyplomy. Michał jest również wyróżniającym się uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Białymstoku w klasie skrzypiec. W ostatnich latach zdobył IV miejsce w VII Regionalnym Przesłuchaniu uczniów klas skrzypiec oraz etap ogólnopolski Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej.