Artystka Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej. Alt.