Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (dyplom ze scenografii w pracowni prof. A. Markowicza, 2000 r.). Współpracował m.in. z Teatrem Ateneum im. S. Jaracza w Warszawie, Teatrem Muzycznym „Roma” w Warszawie, Teatrem Żydowskim im. E.R. i I. Kamińskich w Warszawie, Teatrem Wielkim w Poznaniu, Operą Nova w Bydgoszczy, Operą i Filharmonią Podlaską w Białymstoku, Operą na Zamku w Szczecinie, teatrami muzycznymi w Poznaniu i Lublinie. W sezonie artystycznym 2016–2017 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Spośród kilkudziesięciu realizacji scenograficznych znakomitą część stanowią przedstawienia muzyczne: opery, balety oraz musicale, które z biegiem lat stały się specjalnością artysty. Realizował scenografie m.in. do: „West Side Story” L. Bernsteina, „Evity” i „Jesus Christ Superstar” A. Lloyda Webbera, „Cabaretu” J. Candera, „Opery za trzy grosze” B. Brechta, „Skrzypka na dachu” J. Bocka, „Phantoma” M. Yestona, „Rent” J. Larsona, także do oper i spektakli baletowych. Scenografia do opery „Rusałka” A. Dvořáka w reż. Niemki K. Wuss została doceniona przez czasopismo „Teatr” w rankingu „Najlepsza, najlepszy, najlepsi” w 2012 r. Brał udział w wielu wystawach poświęconych polskiej scenografii, dwukrotnie na Praskim Quadriennale Scenografii w latach 1995 i 2011 czy Muzeum Narodowym w Gdańsku „Scenografia i formy przestrzenne” (2006). Jest autorem licznych plakatów teatralnych. Swoje prace miał okazję prezentować w trakcie wystaw cyklicznych w Muzeum Plakatu w Wilanowie. Dla Teatru Muzycznego w Poznaniu przygotował scenografię m.in. do „Skrzypka na dachu”, „Phantoma” i „Jekyll & Hyde” F. Wildhorna oraz „Evity” A. Lloyda Webbera w reż. S. Gonciarza. W lutym 2015 r. zaprojektował i zrealizował oryginalną scenografię do polskiej wersji musicalu „Mamma mia!” B. Anderssona i B. Ulvaeusa w reż. W. Kępczyńskiego w Teatrze Muzycznym „Roma” w Warszawie. Na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej scenografię jego autorstwa podziwiać można w spektaklu „Cyganeria” G. Pucciniego w reż. M. Sartovej.