Kompozytor, aranżer, instrumentalista. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku) w klasie akordeonu; absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu) w klasie kompozycji i aranżacji; absolwent Policealnego Studium Jazzu im. H. Majewskiego w Warszawie w klasie gitary jazzowej; obecnie doktorant Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu) – dyscyplina artystyczna kompozycja i teoria muzyki. Prowadzi działalność twórczą (m.in. kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, autor aranżacji na różne składy instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne), pedagogiczno-naukową (wykładowca Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku), koncertową (współpraca z takimi instytucjami jak: Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, Białostocki Teatr Lalek, Policealne Studium Wokalno-Aktorskie w Białymstoku) oraz popularyzatorską. Współpracownik Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza – Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.