Edukację muzyczną rozpoczęła grą na skrzypcach (szkoła muzyczna I i II st.). Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. W 2008 r. ukończyła dyrygenturę chóralną w klasie prof. B. Sawickiej, w 2011 r. uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie śpiewu solowego prof. E. Iżykowskiej. Warsztat wokalny kształciła również podczas kursów wokalnych z wybitnymi śpiewakami, takimi jak A. Garanča, O. Pasiecznik, I. Kłosińska, M. Rzepka. Jest laureatką wielu konkursów: III Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w ramach 3. Letniej Akademii Śpiewu w Gdańsku, VI Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Złote Głosy” w Warszawie, X Międzynarodowego Festiwalu Belcanto w Nałęczowie – Złoty Słowik i nagroda publiczności, Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Brześciu, Konkursu Moniuszkowskiego „Pieśń Wieczorna” w Białymstoku, I Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Viva Calisia” – nagroda Filharmonii Kaliskiej oraz nagroda za „prawdę sceniczną”, Międzynarodowego Konkursu Operetkowego im. I. Borowickiej w Krakowie. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sezonie 2010/11. Jako solistka uczestniczy w ciekawych wydarzeniach artystycznych. Podczas studiów zadebiutowała jako Halka w operze S. Moniuszki na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (reż. N. Babińska), wystąpiła też w roli Hrabiny w „Weselu Figara” W.A. Mozarta w reż. P. Aignera na scenie Białostockiego Teatru Lalek. Od 2007 r. współpracuje z Zespołem Muzyki Dawnej „Diletto” A. Moniuszko, z którym zaśpiewała wiele koncertów kameralnych, oratoryjnych i operowych. Kreowała m.in. postać Serpiny w operze „La serva padrona” G.B. Pergolesiego, Tytanii w „The Fairy Queen” i Dydony w „Dydonie i Eneaszu” H. Purcella, Lisetty w „Il cavaliere per amore” N. Piccinniego, Bastienne w „Bastien i Bastienne” W.A. Mozarta. Zainaugurowała sezon Opery i Filharmonii Podlaskiej 2018/19 pod batutą M.J. Błaszczyka, wykonując partię solową w „Angelusie” W. Kilara. Pod dyrekcją M. Wolińskiej z towarzyszeniem Brandenburskiej Orkiestry Państwowej i zjednoczonych chórów z Polski, Białorusi i Niemiec zaśpiewała „Te Deum” W. Kilara. Wystąpiła na koncercie w 15. rocznicę wstąpienia Polski do UE z orkiestrą Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, koncercie finałowym festiwalu „Gaude Mater” w Częstochowie („Symfonia pieśni żałosnych” H.M. Góreckiego i „Angelus” W. Kilara pod dyr. A. Klocka). Na koncercie wieńczącym sezon artystyczny Filharmonii Częstochowskiej 2018/19 wykonała partię Hanny w operze „Straszny dwór” S. Moniuszki. Wystąpiła także na Open Air Gala w Kaliszu pod batutą maestro H. Breuera. Kilkakrotnie uczestniczyła w prawykonaniach utworów współczesnych kompozytorów polskich – pieśni „Sielanki” oraz oratorium „Dziedzictwo” T. Trojanowskiego, „Anioły” J. Krutula, „Stabat Mater” M. Nagnajewicza, „Psalmy dla niezłomnych” G. Bogdana. Brała udział w nagraniach: rekonstruowanych dzieł dawnych kompozytorów polskich – „Dawni mistrzowie – nowo odkryci” (dyr. A. Moniuszko), Mszy S. Ziemianowskiego (dyr. A. Olszewska), pieśni i arii W.A. Mozarta (M. Krassowski – fortepian), pieśni pasyjnych z zespołem wokalnym Pro Opere (dyr. E. Rafałko). Gości na festiwalach muzycznych w całej Polsce. Współpracowała ze znakomitymi dyrygentami i zespołami, m.in.: M. J. Błaszczykiem (Opera i Filharmonia Podlaska), A. Klockiem (Filharmonia Kaliska, Częstochowska) J. Salwarowskim (Filharmonia Częstochowska), C. Grabowskim (Filharmonia Zielonogórska), J. Swobodą (Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze), J.M. Zarzyckim (Filharmonia Kameralnej w Łomży), P. Wijatkowskim (orkiestra UMFC), N. Athineosem (Brandenburska Orkiestra Państwowa), Z. Gracą. Jej repertuar jest bogaty i różnorodny, obejmuje liczne arie i partie operowe i oratoryjne, pieśni, utwory musicalowe i estradowe.