WYKSZTAŁCENIE
1996-2001, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny, Kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w zakresie prowadzenia zespołów wokalno – instrumentalnych. Tytuł magistra sztuki z wynikiem bardzo dobrym.
1989-1995, Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Białymstoku, Kierunek: fortepian
1984-1989, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Białymstoku, Instrument: fortepian

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
W latach 1996-2006 akompaniator, korepetytor oraz chórzysta w Chórze Politechniki Białostockiej.
W okresie 2005-2010 nauczyciel muzyki, rytmiki. Prowadzenie chóru szkolnego, zespołu instrumentalnego oraz zespołu flażoletowego w Zespole Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego.
od 2006 – obecnie, Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki, artysta chóru – alt.

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
2021 Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – przyznany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.