Dyrygent, pedagog. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w klasie dyrygentury dr hab. E.B. Rafałko (dyplom z oceną celującą). Ponadto ukończyła z wyróżnieniem Podyplomowe Studia z Chórmistrzostwa i Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na specjalności Chórmistrzostwo. Obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku. W latach 2017–2019 w ramach projektu „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska” prowadziła Chór SP 28 w Białymstoku oraz Chór SP 26 w Białymstoku, gdzie również pracowała w charakterze nauczyciela w ramach projektu „Śpiewające Klasy”. W latach 2019–2022 prowadziła Chór Katedralny „Carmen”, z którym zdobyła srebrny dyplom na III Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej „Nadzieja w Chórze” oraz brązowy dyplom na II Ogólnopolskim Konkursie Chórów On-line „O crux Ave”. Jest inicjatorką i założycielką żeńskiego zespołu wokalnego Cantus Vitae. Współpracowała z wieloma prestiżowymi zespołami, m.in.: Chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej, Scholą Cantorum Bialostociensis, Zespołem Wokalnym Pro Opere, Międzyszkolnym Chórem Żeńskim przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku, Kameralnym Zespołem Wokalnym Mimesis. Z tym ostatnim, występując w charakterze chórzystki, nagrała płytę Moryto: Msza dziecięca, Litania, Ave Maria, Canto polonica, Veni Creator (dyr. K. Mika), która została nominowana do nagrody „Fryderyki” 2023 w kategorii Album Roku Muzyka Chóralna. Prowadzi warsztaty chóralne oraz metodyczne na terenie całej Polski. Od 2019 r. pracuje jako korepetytor i koordynator z Chórem Dziecięco-Młodzieżowym Opery i Filharmonii Podlaskiej. Od tego czasu zespół brał udział w spektaklach organizowanych przez Operę i Filharmonię Podlaską, m.in. w: Cyganerii G. Pucciniego, Baronie cygańskim J. Straussa, Doktorze Żywago L. Simone oraz koncertach i wydarzeniach zewnętrznych, m.in.: w spektaklu Sztambuch Syberyjski – Impresje (reż. A. Dwulit). W tym czasie Chór wraz z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej nagrał płytę Stabat Mater. Panie, Ty widzisz… z utworami M. Nagnajewicza (dyr. E.B. Rafałko).