Absolwent i doktorant Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie ukończył studia w specjalnościach: kompozycja i teoria muzyki oraz dyrygentura symfoniczno-operowa w klasie dra hab. S. Bywalca. Uczestniczył w Mistrzowskim Kursie Dyrygenckim prowadzonym przez M. Dittricha w Budapeszcie, gdzie w drodze konkursu otrzymał II nagrodę, a także w kursach prowadzonych m.in. przez G. Chmurę, J. Kaspszyka czy L. Livingstona. Jest związany z Orkiestrą Kameralną „Archetti”, z którą współpracował jako skrzypek, a od 2014 r. jako jej dyrygent. Od 2015 r. prowadzi działalność pedagogiczną jako dyrygent szkolnych orkiestr młodzieżowych, z którymi osiąga sukcesy podczas konkursów i festiwali. Jest dyrygentem Polskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej w Bytomiu oraz Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Dotychczas asystował dyrygentom tej miary, co: M. Jurowski, G. Chmura, J. Kaspszyk, A. Liebreich, M.J. Błaszczyk, M. Klauza, T. Kozłowski, B. Akiki czy S. Bywalec. Współpracował jako asystent dyrygenta z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, a także z Teatrem Wielkim w Łodzi, gdzie przygotowywał premierę „Strasznego dworu” Stanisława Moniuszki w reżyserii K. Jandy po wygranym konkursie na stanowisko asystenta dyrygenta. Prowadził koncerty m.in. z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej, Filharmonią Kaliską, Śląską, Świętokrzyską, Zielonogórską, Śląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Muzyki Nowej. Od 2016 r. współpracuje z Operą Śląską, w której poprowadził m.in. premierę baletową „Szeherezada/Medea” z muzyką N. Rimskiego-Korsakowa i S. Barbera. W sezonie 2016/2017 pracował jako asystent dyrygenta z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus. Ponadto został wyłoniony przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach pierwszej edycji programu „Dyrygent – Rezydent” wraz z Filharmonią Śląską. W sezonie 2015/2016 współpracował w ramach trzeciej edycji tego programu z Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku.